Operativa avdelningen

Operativa avdelningen ansvarar för produktion av kustbevakningsverksamhet. Syftet med operativa avdelningen är därmed att använda myndighetens förmåga till att planera, leda, genomföra och följa upp den operativa kustbevakningsverksamheten till sjöss, i luften och på land samt handlägga de rättsliga och andra ärenden som den operativa verksamhetens utfall kan ge upphov till.

Avdelningen ansvarar även för kuststationerna och flygkuststationen.

Operativa avdelningen ska säkerställa att en god stabsberedskap upprätthålls i Kustbevakningen – för att fullgöra internationella åtaganden om beredskap för samverkan och ledning samt för att möta de ytterligare krav på tillgänglighet som ställs på Kustbevakningens dygnet runt pågående verksamhet.

Chef för operativa avdelningen är Johan Norrman.

Operativa avdelningen har följande enheter:

 • Kuststationsenheten inklusive kuststationerna
 • Flygenheten inklusive flygkuststationen
 • Ledningscentralsenheten
 • Brottsutredningsenheten
 • Kanslienheten
 • Operativa planeringsenheten
  • Planerings- och uppföljningssektionen
  • Operativa räddningstjänstsektionen
  • Operativa sjöövervakningssektionen
  • Underrättelsesektionen