Foto: Kustbevakningen

Flygenheten

Kustbevakningens flyg verkar i hela Sverige och genom internationella överenskommelser även i viss mån på utländskt område. Kustbevakningsflygets ledning är lokaliserad till Skavsta och verksamheten leds av chefen för kustbevakningsflyget, Ronnie Willman.