Djurö Foto: Kustbevakningen

Kuststationer

Kustbevakningen har ett 20-tal kuststationer längs Sveriges kust. Dessutom har myndigheten en flygkuststation som ligger i Skavsta. Vid fem av kustbevakningsstationerna finns miljöskyddsförråd. För verksamheten vid varje station svarar stationschefen. Besöksadress hittar du under respektive kuststation, men eftersom stationerna inte alltid är bemannade sker telefon och e-postkontakter via respektive regionledning. 

Beredskap

Vid alla kustbevakningsstationer finns beredskap för räddning av liv och miljö, till exempel sjöräddning och olje- eller kemutsläpp.

Verksamhetsområde

Kustbevakningens verksamhetsområde sträcker sig över svenskt territorialvatten och svensk ekonomisk zon.

Variation

Beroende på var stationerna är placerade och på årstid varierar verksamheten vid de olika stationerna något.