Ks Falkenberg

Övervakningsområde

Hela Kattegatt, från Hallands Väderö i söder till Göteborgs skärgård i norr ut till danskt vatten i väster, men vi patrullerar emellanåt även i Skagerrak. På grund av den öppna och oskyddade kusten har myndigheten valt att placera en kryssare, KBV 312, vid kuststationen i Falkenberg. 

Enheter

  • KBV 312, övervakningsfartyg

Placering

Kuststationen på Hallandskusten är placerad i Falkenbergs hamn vid Ätrans mynning.

Kontakt

Se uppgifter till höger.

Besöksadress

Kustbevakningen
Ks Falkenberg
Hamngatan 41
311 32  Falkenberg