Ks Malmö

Från den 1 januari 2017 har Kustbevakningen en kuststation i Malmö.

Enheter:

  • KBV 034
  • KBV 314
  • KBV 048
  • KBV 474
  • KBV 950 (farligtgodsbuss)

Besöksadress

Kustbevakningen
Terminalgatan 16
Magasin 21
211 24 Malmö