Ks Slite

Övervakningsområde

Kuststation Slites främsta verksamhetsområde är farvattnen kring Gotland och svensk ekonomisk zon i södra och mellersta Östersjön. Förutom verksamhet till sjöss bedrivs övervakning med bil i hamnar och längs kusten.

Enheter

  • KBV 002 TRITON, kombinationsfartyg
  • KBV 047, miljöräddningsfartyg
  • KBV 082, strandbekämpare
  • KBV 457, arbetsbåt
  • KBV 463, arbetsbåt
  • KBV 477 RIB
  • KBV 486, RIB
  • KBV 495, RIB
  • KBV 498, tender

Verksamhet

Bland Kustbevakningens alla arbetsområden ligger tyngdpunkten här på fiske- och miljöövervakning och gräns- och tullkontroll.

Placering

Ks Slite ligger på Gotlands östra sida.

Kontakt

Se uppgifter till höger.

Besöksadress

Kustbevakningen
Ks Slite
Kronbrunnsgatan 8
624 48 Slite

Boxadress

Kustbevakningen
Ks Slite
Box 56
624 22 Slite