Ks Södertälje

Övervakningsområde

Ks Södertäljes huvudsakliga övervakningsområde är Mälaren.

30 procent av Sveriges befolkning lever och verkar i länen som omger Mälaren och är direkt beroende av dricksvattnet som hämtas ur sjön. Samhällets krav på hög närvaro ur miljöräddningsperspektiv och förmåga till en snabb och effektiv insats är därför mycket tydlig. Därför har Kustbevakningen placerat ett miljöskyddsfartyg i Mälaren.

Enheter

  • KBV 050, miljöskyddsfartyg, byggt 1983
  • KBV 410, en snabbgående övervakningsbåt av typ stridsbåt E
  • KBV 439, högfartsbåt
  • KBV 464, arbetsbåt
  • KBV 483, RIB

Vid stationen i Södertälje finns även en insatsgrupp för sjösäkerhet. Den arbetar med farligt gods, lastsäkring och bemanningskontroller i hamnar med kommersiell trafik.

Placering

Ks Södertälje är belägen i västra Mälarhamnen, nedanför Astras anläggning.

Kontakt

Se uppgifter till höger.

Besöksadress

Västra Mälarehamnen 10,
151 36, Södertälje