Personal- och ekonomiavdelningen

Personal- och ekonomiavdelningen arbetar för en effektiv myndighetsförvaltning som hushållar väl med offentliga medel och har ett korrekt beteende som statlig arbetsgivare. Avdelningen ska även säkerställa en sund hantering inom myndigheten i arbetsgivarfrågor, på HR-området, löpande personaladministration, ekonomistyrning, finansiell uppföljning, redovisning och ekonomiadministration samt upphandling.

Syftet med personal- och ekonomiavdelningen är även att säkerställa att de personella resurser som krävs, personalvolym och kompetens säkerställs. Personal- och ekonomiavdelningen ska också ge styrning och stöd till övriga avdelningar i myndigheten i frågor som rör ekonomi, upphandling och strategiska HR-frågor.

Chef för avdelningen är personal- och ekonomidirektör Helene Frykler.

Personal och ekonomiavdelningen har följande två enheter:

  • HR-enheten med
  • Ekonomi- och upphandlingsenheten