Insynsråd

Kustbevakningen har ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Insynsrådet, som utses av regeringen, har inga beslutsbefogenheter. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten. Insynsrådets övriga ledamöter är följande:

Ledamöter 2020-2022

  • Fredrik Holmberg, överdirektör, Tullverket
  • Niclas Törnell, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten
  • Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket
  • Klas Johansson, regionpolischef Väst Polismyndigheten
  • Sara Myrdal, chef för avdelningen för internationell samordning, MSB
  • Cia Sjöstedt, vd  Sjöräddningssällskapet
  • Johan Quist, universitetslektor och docent, Karlstad Universitet
  • Heléne Björklund, riksdagsledamot (s) 
  • Alexandra Anstrell, riksdagsledamot (m)