Insynsråd

Kustbevakningen har ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Insynsrådet, som utses av regeringen, har inga beslutsbefogenheter. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten. Insynsrådets övriga ledamöter är följande:

Ledamöter 2017-2019

  • Therese Mattsson, generaldirektör Tullverket
  • Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten 
  • Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör Sjöfartsverket
  • Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten
  • Mats Löfving, Nationella operativa avdelningen Polismyndigheten 
  • Rolf Westerström, vd Sjöräddningssällskapet
  • Peter Jeppsson, riksdagsledamot (s) Sveriges Riksdag
  • Lena Asplund, riksdagsledamot (m) Sveriges Riksdag