Foto: Valdemar Lindekrantz

Utveckling och delaktighet

Vi tror på ett aktivt medarbetarskap där du som anställd har möjlighet att utveckla ditt medarbetarskap och påverka din arbetssituation och hur ditt arbete ska utföras. Det gör du genom att bidra med din kompetens och ditt engagemang i ditt dagliga arbete men även vid de tillfällen då du till exempel deltar i Arbetsplatsträffar, APT, då du har ett medarbetarsamtal eller vid en medarbetarundersökning.

Medarbetarsamtalet hålls en gång om året mellan chef och medarbetare. Det är en strukturerad och planerad dialog som är såväl tillbakablickande som framåtsyftande.  Samtalet ska även ge en ökad förståelse för verksamhetens mål och din roll i förhållande till helheten. Tillsammans med chefen gör du en planering för framtida uppgifter och fortsatt lärande och hur just du, med din kompetens, kan bidra.

Då Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna finns här stora möjligheter att lära dig nya saker. Kompetensutveckling kan därför bestå av intern rörlighet, utmaningar i projekt samt deltagande i nätverk.

Chefsutveckling

Du som är chef, oavsett nivå, gör skillnad och är en nyckelperson för verksamheten. En av dina viktigaste uppgifter som chef är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna och verksamheten

Som chef på Kustbevakningen får du genomgå myndighetens Chefutvecklingsprogram. Syftet med programmet är att ge dig insikt i centrala regelverk och krav som myndigheten ställer på dig som ledare. Dessutom får du kunskaper om saker som ibland kan kännas svåra att hantera. I programmet samlas chefer från olika nivåer och platser. Detta ger dig ett viktigt nätverk inför framtiden när du kan behöva bolla dina tankar och få stöd i olika frågor.