Antagningsprocess

Kustbevakningen får ofta in många ansökningar till grundutbildningen. Hur många som kallas till en första intervju beror på hur många som ska antas, men vanligtvis rör det sig om flera intervjuer per utbildningsplats. Blir du kallad till intervju ska du kunna visa upp ett godkänt läkarintyg för sjöfolk, som du bokar och bekostar själv. Du ska också ta med betyg och övriga intyg.

Fysiska och praktiska tester

Går du vidare till nästa steg kommer du att genomgå fysiska och praktiska tester, en personlighetsanalys, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Först därefter får du veta om du blivit antagen som aspirant. 

De fysiska testerna mäter kondition och simförmåga och syftar till att säkerställa att du uppfyller de grundkrav myndigheten ställer vid antagning. Inget moment i testerna är i sig utslagsgivande utan är en del av helhetsbedömningen av dina resultat och meriter.

Simning och livräddning: Bröstsim 50 meter, hämta upp docka på 4 meters djup och livräddning 50 meter, därefter frisim 200 meter. Övningen ska genomföras på godkänt sätt och bör inte överstiga 10 minuter   

Coopers test: löpning 2000 meter på slätt underlag, ska genomföras under 9½ minut för män respektive 10 minuter för kvinnor.

Antagningsbesked

Eftersom urvalet görs med stor noggrannhet kan det dröja tre till fyra månader från ansökan till besked om antagning. Om du inte blir kallad till anställningsintervju kommer du att höra av oss först när rekryteringen är avslutad.