Lön

Under utbildningstiden är du aspirant och har en tidsbegränsad anställning med lön. För att få en tillsvidareanställning i Kustbevakningen måste du klara grundutbildningen med godkänt resultat.

Din lön under utbildningstiden är 21 200 kronor i månaden (gäller från och med 2017-10-01). Efter ett år blir lönen 25 000 kronor + rörliga tillägg (2018 års löneläge), och efter ytterligare ett år 27 440 kronor. Därefter tillämpas individuell lönesättning.