Lön

Under utbildningstiden är du aspirant och har en tidsbegränsad anställning med lön. För att få en tillsvidareanställning i Kustbevakningen måste du klara grundutbildningen med godkänt resultat.

Din lön under ditt första år på utbildningen är 21 600 kr/månad. Efter ett år ökar lönen till 25 400 kr/månad plus rörliga tillägg och efter ytterligare ett år till 27 900 kr/månad. Därefter tillämpas individuell lönesättning. (Lönenivå per revisionsdatum 2018-10-01.)