Vanliga frågor & svar

Vilka är grundkraven för att bli antagen?

För att komma in på Kustbevakningens grundutbildning måste du ha:

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier (läs mer på: https://www.uhr.se/studier-och-antagning/)
  • Fartygsbefälskurs klass VII och/eller Maskinbefälskurs klass VII (eller högre nautisk eller maskinteknisk utbildning)
  • Svenskt medborgarskap
  • B-körkort utan trafikvillkor automatväxel
  • Godkänt läkarintyg för sjöfolk i obegränsad fart (TSFS 2011:117)

Vi ställer höga krav på personlig lämplighet med en förmåga att hantera myndighetsutövning. Du har en personlig mognad, handlingskraft tillsammans med ett gott omdöme och en god samarbetsförmåga. Du är tillmötesgående och engagerad, du tar egna initiativ och har en god kommunikativ förmåga.

Du som blir uttagen till intervju ska vid intervjutillfället visa upp godkända handlingar (intyg/betyg/kursbevis) som bekräftar att du uppfyller samtliga antagningskrav.

Hur söker jag?

Ansökningsprocessen för utbildningsstart januari 2019 är avslutad. Det har inte tagit beslut än om ifall, och i så fall, när nästa antagning startar.

Hur vet jag att min ansökan är mottagen?

Har du sökt via vårt elektroniska ansökningsformulär kommer du att få ett mail med bekräftelse på att din ansökan är mottagen inom två till tre dagar. Har du sökt på något annat vis kommer en bekräftelse på att din ansökan är mottagen senast dagen efter sista ansökningsdag.

Ska intyg, betyg och övriga handlingar vara med i ansökan?

Nej, detta tar du med dig vid en eventuell intervju. Då ska du även kunna visa upp ett godkänt läkarintyg för sjöfolk.

Kan jag komplettera min ansökan efter att ansökningstiden gått ut?

När ansökningstiden har gått ut kan endast du som blir kallad på intervju komplettera din ansökan. Du har vid intervjutillfället möjlighet att komplettera med handlingar (intyg/betyg/kursbevis)

Mitt ansökningsformulär går inte att skicka in, vad kan det bero på?

Se till så du fyllt i alla obligatoriska frågor samt att du fyllt i * eller "ej aktuellt" på de frågor som kräver detta.

När startar utbildningen?

Närmsta utbildning planeras med start i januari 2019

Hur lång är utbildningen?

Om du endast har läst en av kurserna FBVII/MBVII blir grundutbildningen fyra terminer, annars är den tre terminer.

Var läser man?

De två första teoretiska terminerna sker i Karlskrona. Praktikterminen genomförs vid någon av våra kuststationer. När det gäller Maskinbefälskurs VII eller Fartygsbefälskurs VII läses dessa antingen i Karlskrona, Kalmar eller Göteborg.

Måste jag ha läst Fartygsbefälskurs klass VII eller Maskinbefälskurs klass VII för att komma in?

Ja, du måste ha läst Fartygsbefälskurs klass VII eller Maskinbefälskurs klass VII (eller högre nautisk eller maskinteknisk utbildning) för att vara behörig att söka till Kustbevakningens grundutbildning.

Måste jag ha arbetat på sjön sedan tidigare för att bli antagen?

Nej, det är inget krav men vi väger in din erfarenhet till sjöss. Det är meriterande om du har viss sjövana med ett uttalat intresse för att verka inom en maritim miljö i alla väder.

Var kan man läsa FB klass VII?

På sjöfartshögskolorna i Kalmar och Göteborg. Utbildningen omfattar 40 högskolepoäng, vilket motsvarar drygt en termins studier på helfart. I Kalmar kan du läsa utbildningen på distans. I Göteborg/Chalmers kan du läsa utbildningen Sjöbefäl VII och då ingår både FBVII och MBVII. Du kan också läsa FB klass VII som en del av en tvåårig utbildning på Marina läroverket/Klart skepp i Stocksund. Den utbildningen ger även motsvarande 1 års sjöpraktik. 

Var kan man läsa Maskinbefälskurs klass VII?

Kursen kan du läsa på sjöfartshögskolorna i Kalmar och Göteborg. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och motsvarar drygt en termins studier. I Göteborg/Chalmers kan du läsa utbildningen Sjöbefäl VII och då ingår både FBVII och MBVII.

Vad innebär ett läkarintyg för sjöfolk (TSFS 2011:117)?

Det är en hälsodeklaration där helhetsbedömningen görs av läkare. Intyget bokar och bekostar du själv.

Jag är 37 år, är jag för gammal?

Kustbevakningen har ingen övre åldersgräns, utan den sökandes ålder är en del av helheten i ansökan. Som ett riktmärke kan nämnas att medelåldern bland våra aspiranter de senaste åren har legat runt 28 år.

Vad tjänar en kustbevakare?

Din lön under utbildningstiden är 21 200 kronor i månaden (gäller från och med 2017-10-01). Efter ett år blir lönen 25 000 kronor + rörliga tillägg (2018 års löneläge), och efter ytterligare ett år 27 440 kronor. Därefter tillämpas individuell lönesättning.

Är det många som söker?

Ja, det är många som söker till utbildningen. Inför kursstarten 2017 sökte cirka 270 personer varav 20 antogs till utbildningen.

Hur stora är chanserna att jag får jobb efter utbildningen?

Eftersom Kustbevakningen betalar utbildningen, så utbildar vi inte fler än vi har för avsikt att anställa. Kravet för att bli tillsvidareanställd efter utbildningarna är att aspiranten är godkänd på samtliga delar av den teoretiska utbildningen och bedömd som lämplig under praktiken.

Var blir jag placerad?

Du har möjlighet att lägga in önskemål om specifik tjänstgöringsort men det är verksamhetens behov som styr placeringarna.

Hur långt är ett arbetspass?

Arbetspassens längd varierar beroende på fartygets storlek. Tjänstgör du på ett mindre fartyg så är ett normalt arbetspass cirka 2-3 dygn. På de större fartygen är arbetspassen ofta 4-10 dygn. Totalt arbetar kustbevakaren cirka 12 dygn per månad. Den tiden är uppdelad på 2-4 arbetspass.

Hur många tjejer är kustbevakare?

Idag jobbar cirka 100 kvinnor till sjöss eller i flygverksamheten.

Hur stora är besättningarna ombord på ett KBV-fartyg?

Besättningarnas storlek hänger ihop med fartygens, från fyra personer på de mindre båtarna upp till 16 på de största.