Fiskebåt på väg in till hamn. Foto: Valdemar Lindekrantz

Fiskeriövervakning och -kontroll

Kustbevakningen utför fiskeriövervakning och -kontroll av såväl yrkes- som fritidsfiske till sjöss, exempelvis genom kontroll av fiskeredskap, dokumentation och förbudsområden.

En effektiv övervakning och kontroll, med hög närvaro till sjöss och i luften, ska leda till att reglerna följs och bidra till att det olaga fisket blir försumbart.

2016 i siffror

Antal inspektioner till sjöss*   275
Antal genomförda JDP-dagar   99
Antal kontrollåtgärder   8593
Fördelning av kontrollåtgärder mellan fritids- och yrkesfisket    69-31 
Antal misstänkta brott som har anmälts till Polisen   179


* Inkluderar 64 kontrolltillfällen på ålfiske och 6 kontrolltillfällen på laxfiske. Utöver inspektionerna till sjöss har det utförts 8 inspektioner i hamn.