Fiskebåt på väg in till hamn. Foto: Valdemar Lindekrantz

Fiskeriövervakning och -kontroll

Kustbevakningen utför fiskeriövervakning och -kontroll av såväl yrkes- som fritidsfiske till sjöss, exempelvis genom kontroll av fiskeredskap, dokumentation och förbudsområden.

En effektiv övervakning och kontroll, med hög närvaro till sjöss och i luften, ska leda till att reglerna följs och bidra till att det olaga fisket blir försumbart.