Hög terrorhotnivå i Sverige

Fartyg med hotfullt moln

Foto: Marcus Månsson

Terrorhotnivån har höjts till högt hot i Sverige, en fyra på den femgradiga skalan. Bakgrunden är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Säkerhetspolisen bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Höjningen beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Höjningen är en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön

Kustbevakningen bedriver redan sedan en tid tillbaka vår ordinarie verksamhet med förhöjd vaksamhet. Vi bidrar till ett tryggare Sverige bland annat genom miljö- och annan räddningstjänst, sjöövervakning från våra fartyg och flygplan, medverkan i Polismyndighetens gränsövervakning, kontroll av sjötrafiken och nära samverkan med våra andra samarbetsmyndigheter.

Råd till dig som privatperson

  • Vid pågående fara kontakta alltid 112.
  • Var uppmärksam, och använd tillförlitliga källor, till exempel myndigheternas webbplatser och vid eventuella händelser krisinformation.se
  • Ser du något avvikande till sjöss, kontakta Kustbevakningens ledningscentral på telefon 0776-70 60 00 eller lc@kustbevakningen.se
  • Tänk på att inte dela positionerna för Kustbevakningens eller andra myndigheters fartyg i sociala medier eller andra forum.