Fiskebåt sjönk utanför Skärhamn

Under söndagsmorgonen den 25 februari började en fiskebåt ta in vatten några sjömil väster om Skärhamn på Tjörn. Sjöräddningssällskapet var på plats och försökte tömma fartyget på vatten. Dessvärre tog fartyget in mer vatten än vad pumparna kunde länsa ut och fiskebåten sjönk. En person undsattes av Sjöräddningssällskapet.

Ombord på det sjunkna fiskefartyget fanns diesel, hydraulolja och smörjolja. Kustbevakningen, som har till uppdrag att förhindra att olja och andra skadliga ämnen kommer ut i vattnet, startade upp en miljöräddningstjänstoperation.

Fartygen KBV 316 och KBV 048 skickades till området vid det sjunkna fiskefartyget och Kustbevakningsflyget 501 flög över, men ingen olja kunde upptäckas i vattnet. Vidare undersökte Kustbevakningen det sjunkna fiskefartyget på 37 meters djup med hjälp av undervattensrobot (ROV). Det kunde då fastställas att vraket stod upprätt på kölen och att ingen olja verkade ha läckt ut.

Då ingen överhängande fara för miljön rådde avslutade Kustbevakningen miljöräddningsoperationen under måndagen. Operationen kan startas upp igen om läget förändras.