Oljan har troligtvis slagits sönder. Bilden på oljeklumpar är från ett tidigare tillfälle. Foto: Nina Barne, Kustbevakningen

Inga spår efter oljespill i Danmark

Ett mindre oljeutsläpp inträffade på torsdagseftermiddagen utanför Läsö i Danmark. Kustbevakningen har flugit över området utan att finna några spår av oljan.

Enligt uppgift från danska myndigheter uppskattas utsläppets mängd till cirka 500 liter. Enligt driftprognosen kan olja nå den svenska kusten. Det sannolika är emellertid att oljan slagits sönder av hårda vindar.

Då Kustbevakningen inte har påträffat oljan har Danmark nu avslutat sin insats och Kustbevakningens fartyg KBV 001 håller sig i närområdet men bedriver övrig verksamhet. Vädret är ogynnsamt med västliga vindar om 10-12 m/s, som kan ha bidragit till att "slå sönder" oljan i mindre fraktioner vilket gör den svår att finna.

Kustbevakningen står i kontakt med danska myndigheter, och har informerat länsstyrelsen och kommunal räddningstjänst om läget.

Olja i vattnet uppträder olika beroende på fraktion och väderförhållanden. Lättare fraktioner som diesel kan få en snabb spridning men dunstar lätt. Tyngre fraktioner kan bilda större oljebälten eller slås sönder av vindar, för att sedan bilda klumpar. Oljeprodukter som sjunker en bit under vattenytan är mycket svåra att upptäcka till havs.