Foto: Kustbevakningen

Makassar Highway på väg in till Oskarshamn

Bogseringen av Makassar Highway har löpt på väl under natten. Fartyget har nu lots ombord och har påbörjat sista delen av sin resa.

Två ytterligare bogserbåtar har kopplats, en i aktern och en i sidan. Den aktra bogserbåten ska fungera som en broms och för att hålla ner hastigheten. På väg in mot hamnen har mindre stråk av lättflyktig olja och några klumpar olja släppt från fartyget. Kustbevakningens miljöräddningsfartyg följer bogseringen hela vägen.

− Vårt flyg finns i luften för att upptäcka om mer olja kommer ut. När haveristen kommer in i hamn kommer hon att länsas in direkt för att förhindra att olja kommer ut i hamnen, säger räddningsledare Mattias Heneborn

Räddningstjänsten Oskarshamn har beslutat att spärra av passagen mellan Liljeholmskajen och Klubbholmen från och med kl 07.00 idag 2 augusti och tills fartyget är förtöjd och säkrad vid Oceankajen. Alternativ väg för Gästhamnen Ernemar är söder om Klubbholmen.

När fartyget ligger vid kaj och läget bedöms som säkert kommer Kustbevakningen och den kommunala räddningstjänsten att kalla till en gemensam presskonferens i Oskarshamns hamn. Till dess kommer kommunikation att ske via webb och Twitter.