Foto: Valdemar Lindekrantz

Ny regel ska skydda hummerbeståndet

Nu på måndag, den 17 september, träder redskapsförbudet i kraft. Det gäller fram till hummerpremiären måndagen den 24 september, klockan 07.00. En ny regel för i år är att flyktöppningarna i hummertinorna måste vara minst 60 mm.

Måndagen den 17 september träder årets redskapsförbud i kraft. Det innebär att inga fiskeredskap får vara i sjön – förutom sillgarn, makrillgarn och tinor för fiske efter havskräfta på minst 30 meters djup. Förbudet gäller fram till hummerpremiären måndagen den 24 september, klockan 07.00.

En ny regel för 2018 är att flyktöppningarna i hummertinorna måste vara minst 60 mm (tidigare 54 mm). Det är en åtgärd för att så många humrar som möjligt ska hinna reproducera sig minst en gång före de fångas. Under hummerfisket kommer kontrollerna inriktas på de nya måtten på flyktöppningarna i hummertinorna.

Det svenska hummerbeståndet är överfiskat och för att beståndet ska återhämta sig krävs att alla följer gällande fiskeregler. Regler för hummerfisket i korthet:

  • Hummerns minimimått är 90 mm carapaxlängd.
  • Fritidsfiskare får fiska fram till den 30 november.
  • Vid fritidsfiske får användas högst 6 stycken hummertinor.
  • Hummertinan måste ha 2 flyktöppningar i varje rum på minst 60 mm.
  • Honor med yttre rom ska återutsättas omedelbart.
  • Redskapsförbudet börjar en vecka innan hummerfisket börjar.
  • Redskapet måste ha en korrekt märkning.
  • Den som använder ett fiskeredskap ska sätta ut och vittja redskapet själv.
  • Stulna redskap ska anmälas till polisen.

Läs mer om gällande fiskeregler för hummerfiske på Länsstyrelsens webbplats eller Havs- och Vattenmyndighetens webbplats