Arbetet med oljeutsläppet utanför Blekinge fortsätter

Oljesanering. Foto: Sofia Bergström

Oljesanering. Foto: Sofia Bergström

Kustbevakningens strandnära oljesanering fortsätter under lördagen. Så även sökandet efter mer olja till havs med hjälp av flygplan och drönare. Hittills har cirka 25 kubikmeter olja och oljeavfall tagits omhand.

Bärgningsplan

En bärgningsplan har lämnats in till Kustbevakningen och Transportstyrelsen. Bärgningsplanen kommer att analyseras under lördagen och ska godkännas innan själva bärgningsarbetet kan påbörjas. Rederiet tillför löpande bärgningsresurser och under lördagen anländer en tankbåt till platsen i förberedelse för att tömma haveristen på den kvarvarande oljan.

Resursförstärkning på land

Kustbevakningens landorganisation har under helgen förstärkts med 50 personer från hemvärnet och Kustbevakningens grundutbildning. Deras uppgift är att sanera den olja som befinner sig i vattnet.

Oljetrålar sjösatta

De två oljetrålarna som lånats in från EU:s sjösäkerhetsbyrå EMSA har sjösatts för test och utbildning. Oljetrålarna är tänkta att användas för att ta upp den olja som sjunkit under vattenytan där den varken syns eller kan saneras med Kustbevakningens oljeupptagningssystem.

25 kubikmeter upptagen olja

På lördagsförmiddagen har Kustbevakningen sanerat cirka 25 kubikmeter olja och oljeavfall. Den totala mängden utsläppt olja från passagerarfärjan Marco Polo är inte känt i nuläget. Kustbevakningen arbetar utifrån hypotesen att mer olja kan slå på land de närmsta dagarna.

Ändrad 28 oktober 2023 13:01

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.