Bekämpningen av olja fortsätter i väntan på ny bärgningsplan

Operation Marco Polo 231030 Kustbevakningen arbetar med oljeupptagningstrål

Kustbevakare arbetar med oljeupptagningstrål sent måndag kväll. Foto: Kustbevakningen.

Läget för haveristen Marco Polo är oförändrat på tisdagsförmiddagen. Kustbevakningen fortsätter ta upp olja till havs. En ny bärgningsplan förväntas inkomma från det kontrakterade bärgningsbolaget under dagen.

Utsläppet från Marco Polo har upphört. Länsor används för att valla in utsläppta oljan som ligger runt fartyget för att förhindra att den sprids.

Arbetet med att samla in olja både längre ut till havs och nära land fortsätter under tisdagen. Kustbevakningen använder både båtar och personal med oljehåvar för att samla in olja som ligger i vattnet.

Totalt har Kustbevakningens sanerat cirka 50 kubikmeter olja och oljeavfall.

Hur mycket olja som läckt ut från Marco Polo är ännu inte fastställt. De bränsletankar som skadats i samband med grundstötningarna innehöll cirka 160 kubikmeter olja innan olyckan.

Kustbevakningen flyger återigen över området under tisdagsförmiddagen för att få en överblick över läget, men dåligt väder och låga moln försvårar det arbetet.

En löpande dialog förs med berörda kommuner, myndigheter samt haveristens försäkringsbolag och kontrakterad bärgningsfirma med flera.

Ändrad 31 oktober 2023 11:08

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.