Brottsmisstanke mot två personer efter grundstötningarna

Operation Marco Polo 231025 Haveristen och KBV 003

Två personer i besättningen på Marco Polo har delgivits misstanke om vårdslöshet i sjötrafik.

Kustbevakningens brottsutredning har visat att det på sannolika skäl finns misstanke om brott, riktad mot två personer i besättningen som i samband med de två grundstötningarna har agerat vårdslöst.

Förundersökningen leds av åklagare. Kustbevakningen utreder händelsen vidare i dialog med åklagare.

Ändrad 25 oktober 2023 13:38

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.