Fler oljepåslag i Göteborgs skärgård – saneringsarbetet skalas upp

Kustbevakare tar upp olja på Öckerö 16 april

Kustbevakare arbetar med att sanera olja på Öckerö 17 april.

Mer olja har påträffats på Öckerö och fler närliggande öar i Göteborgs skärgård. Det handlar fortfarande om mindre sjok och klumpar. Sedan i torsdags arbetar Kustbevakningen, räddningstjänsten och Öckerö kommun med att sanera oljan.

Uppskattningsvis har Kustbevakningen totalt tagit upp mellan 900 och 1000 liter olja ur havet – det mesta i samband med att oljan släpptes ut i onsdagskväll. Den olja som nu upptäcks ligger på eller nära land och är resurskrävande att sanera:

– Oljan finns mellan stenar, i tångruskor och vid klipphällar där det är svårt att komma åt. Vi sanerar oljan för hand med spadar, skrapor och håvar vilket är mycket tidskrävande, säger räddningsledare Hanna Bühler Adolfsson.

Oljans densitet tros påverka
Att mängden synlig olja ökar på eftermiddagar och kvällar kan bero på oljans densitet. Vid lägre temperaturer under natt och morgon ökar densiteten vilket får oljan att sjunka under ytan. När vattnet sedan värms upp av solen under dagen minskar densiteten och oljan flyter åter upp till ytan och blir synlig.

– Oljans egenskaper gör det svårt för oss att få en bra uppfattning över utsläppets mängd och position samtidigt som tidsfönstret för själva saneringen minskar då vi fokuserar vårt arbete till eftermiddag och kväll, säger Hanna Bühler Adolfsson.

Fler oljepåslag - insatsen skalas upp
Under söndagen påträffades mindre mängder olja på platser norr och söder om Öckerö. Omfattningen kommer att undersökas idag. Kustbevakningen skalar nu upp sin insats med personal och mindre båtar för att sanera oljan:

– Vi slår mynt av det varma vädret som råder för att ta upp så mycket olja som möjligt. Kustbevakare från Lysekil, Göteborg och Falkenberg är engagerade i insatsen, säger Hanna Bühler Adolfsson.

Det finns i nuläget ingen prognos över när saneringsarbetet är färdigt. Det är oklart hur stor mängd olja som har släppts ut. 

Olycksorsaken
Oljan tros härröra från ett utsläpp som skedde i onsdags i samband med att ett fartyg tankades i ankarruta B väster om Vrångö i södra skärgården. Oljan drev sedan norrut och påträffades på Öckerö under torsdagskvällen.

Kustbevakningen inledde en förundersökning under onsdagsnatten men eftersom ingen brottslig oaktsamhet kunnat styrkas har utredningen lagts ner.

Frågor om räddningsarbetet på land hänvisas till Öckerö kommun och kommunikatör Louise Nordenberg Cena.
Telefon: 031-97 88 30

Kustbevakningens bilder och filmer får användas av media. Ange Kustbevakningen som fotograf vid publicering.

Ändrad 18 april 2022 13:22

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.