Generaldirektören lyfte trender och hot samt Kustbevakningens roll i totalförsvaret på Folk och försvars rikskonferens

Swenex-21

Kustbevakningen i övning med marinen.

Under rubriken ”Kustbevakningen – en viktig länk mellan fred och krig” talade generaldirektör Lena Lindgren Schelin på måndagen om gråzonsproblematiken i den maritima miljön och myndighetens uppgifter i de civila och militära delarna av totalförsvaret.

– Vi arbetar i en geografi som berör samtliga beredskapssektorer och civilområden. Kustbevakningen är en av få myndigheter som ingår i flera beredskapssektorer. Vi står också med ett ben i det militära försvaret, sade Lena Lindgren Schelin i sitt anförande.

Kustbevakningens uppdrag och förmåga i de civila uppdragen är viktiga för samhällets funktionalitet. Men de civila uppdragen innebär samtidigt svårigheter med att ha en uttalad roll i det militära försvaret.

– Det finns ett förväntansgap på Kustbevakningens resurser och förmågor. Gapet kommer sannolikt, i ett försämrat säkerhetsläge, att eskalera. Vårt fokus är nu att ta fram en strategi för att Kustbevakningen ska vara en så stabil länk som möjligt i fred och krig. Vi behöver säkerställa en optimal balanspunkt, så att Kustbevakningens ledning, medarbetare, fartyg, flyg och övrig materiel används på allra bästa sätt i alla delar av hotskalan, säger Lena Lindgren Schelin.

 

Ändrad 8 januari 2024 17:40

Dela

Kontakt

info@kustbevakningen.se

Växel: 0776-70 70 00