I övning med Försvarsmakten

Swenex-21

KBV 003 under Swenex-21

Kustbevakningen är en del av totalförsvaret och samhällets krisberedskap i den maritima miljön. Under oktober har myndigheten deltagit i två av Försvarsmaktens övningar till havs.

I början av oktober deltog Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 003 och KBV 031 under en funktionsövning i marin bastjänst i Stockholm och Karlskrona. Några veckor senare deltog flera kustbevakningsfartyg och stabspersonal i marinövningen Swenex-21 (Swedish Naval Exercise). En nationell övning med över 2000 deltagare där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen stod i fokus.

– Vi har deltagit i övningarna utifrån vår roll som civil myndighet. Våra arbetsuppgifter är i grunden desamma när vi övar med Försvarsmakten och vi ska fortsätta göra det vi är bra på i såväl fredstid som vid höjd beredskap, säger generaldirektör Therese Mattsson.

En del av totalförsvaret

Kustbevakningen är en del av totalförsvaret som både ska möta alla de hot som kan uppstå mot Sverige och se till att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar även vid ett väpnat angrepp eller krig.

– Grundprincipen är att vi på Kustbevakningen ska upprätthålla vår vanliga verksamhet och förmåga i den mån det är möjligt och att vi ska bidra utifrån våra förutsättningar som civil myndighet, säger Therese Mattsson.

Generaldirektör Therese Mattsson tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist, Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen samt Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg under Swenex-21. Foto: Kustbevakningen.

Ändrad 4 november 2021 11:57

Dela

Kontakt

Valdemar Lindekrantz

Kommunikatör

Verksledningsstaben

Växel: 0776-70 70 00

Mobil: 0733-90 76 44