”Känns bra att hjälpa till”

11 november 2023

Sedan oktober har de svenska besättningarna hjälpt 1800 personer i land på Lampedusa. Foto: Kustbevakningen.

Under vinterhalvåret finns personal från svenska Kustbevakningen och Polismyndigheten på Lampedusa i Italien, på uppdrag av Frontex. Sedan årets uppdrag startade den 4 oktober har de svenska besättningarna hjälpt knappt 1 800 migranter i land.

Sverige bistår Frontex med fyra besättningar och en båt, placerad på Lampedusa i Italien, precis som i fjol. Uppdraget är både att bevaka EU:s yttre gräns och rädda liv. Det gör vi genom att patrullera vattnet utanför Lampedusa från tidig morgon till sen kväll i nära samarbete med våra italienska kollegor. Med ombord på den svenska ribbåten KBV 475 finns alltid en Liaison Officer från Guardia di Finanza som sköter kontakter med ledningscentralen.

En av årets besättningar består av Sebastian, Niklas och Helén som alla arbetar på Kustbevakningen. För Sebastian och Helén är det första utlandstjänstgöringen medan Niklas jobbade i Grekland 2015.

– Jämfört med Grekland färdas migranterna mycket längre över havet för att komma till Lampedusa och under mer utsatta förhållanden. Båtarna är dessutom ofta riktigt dåliga, så de personer vi träffar på här är inte sällan i ganska dåligt skick efter att ha varit ute på öppet vatten i över ett dygn, ibland ännu längre, berättar Niklas.

I början av december hjälpte besättningen sex migranter i en liten båt som tagit sig hela vägen från Tunisien ända in i Lampedusas hamn utan att bli upptäckt av några enheter till sjöss. Den svenska besättningen kunde koppla upp och dra in dem till kajen där Frontex-personal, polis och sjukvårdspersonal tog emot. Foto: Kustbevakningen.

Det tajta teamet är en styrka

Gruppen bor och arbetar tillsammans i stort sett dygnet runt under tre veckor åt gången, vilket gör att de blir väldigt sammansvetsade. Det är en styrka i arbetet, de vet precis var de har varandra.

– Den starkaste upplevelsen hittills är när en båt med fyrtio migranter kantrade och alla hamnade i havet. Vi blev kallade till platsen för att dra upp människor ur vattnet. Vi kunde rädda två personer, varav en var en italiensk Guardia di Finanza-officer som kastat sig i för att rädda andra. Vi försökte rädda en tredje person som vi drog upp livlös. Vi arbetade med HLR, men dessvärre var våra insatser förgäves, berättar de.

Starka minnen består efter att ha räddat personer från en kantrad båt, personen i vattnet är en italiensk Guardia di Finanza-officer som kastat sig i för att rädda dem som låg i vattnet. Alla överlevde inte. Foto: Kustbevakningen. 

Alla tre var väl förberedda för uppdraget genom arbetet som kustbevakare i Sverige kombinerat med internutbildningen för alla som åker på utlandstjänstgöring.

–  Vi vet aldrig vilka situationer vi hamnar i och hur vi ska lösa det på bästa sätt där och då. Men det är också en del av det som gör det här arbetet så givande, och vi kommer hem med otroligt många erfarenheter som vi kan använda vid exempelvis sjöräddningar. Det känns bra att kunna hjälpa till, avslutar de.

Även under ledig tid påminns besättningen på Lampedusa ständigt om arbetet genom spåren av migranter på stränderna i form av rester av migrantbåtar och ilandspolade kläder. Foto: Kustbevakningen.

Fakta:

Operation Themis, som Sverige deltar i under vinterhalvåret 2023-24, är Frontex operation i centrala Medelhavsområdet. Sverige stödjer den Italiens gränsbevakning på Lampedusa med ribbåten KBV 475 och besättningar. Totalt arbetar sexton personer från svenska Kustbevakningen och Polismyndigheten på plats i Italien.

Frontex är EU:s gemensamma gräns- och kustbevakning vars uppgift är att koordinera arbetet vid Europas sjö-, land- och luftgränser. De svenska enheterna leds av värdlandets myndigheter och ingår i operationer som koordineras av Frontex.

Rutten över centrala Medelhavet, där Lampedusa ingår, är den mest trafikerade vägen för migranter till EU under 2023, med mer än 152 200 personer rapporterades av nationella myndigheter från januari-november. Detta är den högsta antalet migranter som kommit här för motsvarande period sedan 2016. November visade dock en nedåtgående trend jämfört med föregående månader.

Alla betydande migrationsvägar till EU rapporterade lägre antal migranter i november än oktober.

Ändrad 18 december 2023 14:39

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.