Kustbevakningen deltog i Försvarsmaktens Marinövning Vår 24 på västkusten

KBV 032 deltog i Marinövning Vår 24. Foto: Ola Jacobson/Försvarsmakten

KBV 032 deltog i Marinövning Vår 24. Foto: Ola Jacobson/Försvarsmakten

Övningen genomfördes 13–20 mars längs västkusten och i Västerhavet. Utifrån sin roll inom totalförsvaret deltog även Kustbevakningen i övningen med kombinationsfartyget KBV 032 från Lysekil. Syftet var bland annat att utveckla samverkan med Marinen.

– Under denna övning har vi fokuserat på att lära känna varandra bättre ur olika operativa perspektiv. Kustbevakningen finns längs hela kusten med kompetenta medarbetare och plattformar. Går Sverige upp i höjd beredskap ska vi kunna stötta Försvarsmakten, säger William Govik, stationschef i Lysekil som har varit med och planerat för Kustbevakningens deltagande i övningen.

Inom totalförsvaret utför Kustbevakningen uppgifter inom framförallt räddningstjänst och ordningshållning till sjöss.

Havet och de stora sjöarna är absolut nödvändiga för Sverige i många avseenden, men i ett försvarsperspektiv framförallt för att förse landets invånare med dricksvatten och våra kärnkraftverk med vatten till kylanläggningarna.Till detta kommer ökade krav på bland annat stabila sjötransporter och hållbara fiskbestånd.

– Vi är den civila aktören med störst förmåga både över, på och under vattenytan, konstaterar William Govik.

Kustbevakningen ska ha förmåga, med kvalitet och uthållighet, att enskilt och tillsammans med andra verksamheter värna samhällets skyddsvärden i alla lägen på hotskalan. Det betyder från relativt vanliga skeenden (olyckor) till storskaliga skeenden (kris) och situationer med höjd beredskap och ytterst krig.

– Det finns mycket vi kan lära av Försvarsmakten och vice versa. Tillsammans arbetar vi för ett tryggt och säkert Sverige, avslutar William Govik.

Ändrad 21 mars 2024 17:03