Kustbevakningen resursförstärker efter ytterligare oljeutsläpp i Pukaviksbukten

Operation Marco Polo 231030 Kustbevakningens fartyg tar upp olja till havs måndag morgon

Kustbevakningsfartyg som tar upp olja från Marco Polo måndag morgon. Foto: Kustbevakningens flyg.

Ytterligare oljeutsläpp från passagerarfärjan Marco Polo har upptäckts efter att det gled av grundet och upp på ett annat under söndagseftermiddagen. Kustbevakningen resursförstärker under måndagen med flera fartyg och personal för att bekämpa oljeutsläppet till havs.

Kustbevakningen har flera fartyg på plats för att ta upp olja till havs. Under morgontimmarna har kombinationsfartyget KBV 034 ensamt tagit upp cirka tre kubikmeter olja. Kustbevakningsflyget karterar området i sökandet efter ytterligare olja. Ytterligare en basplats kommer upprättas i Norje boke där olja slagit på land.

I de skadade tankarna ombord på haveristen fanns 163 kubikmeter olja, men exakt hur mycket av den oljan som läckt ut är ännu inte fastställt. Det finns ytterligare cirka 300 kubikmeter olja i oskadade tankar ombord på haveristen.

Kustbevakningen har en sambandsperson ombord på haveristen. Dialog pågår med andra berörda myndigheter, haveristens försäkringsbolag och kontrakterad bärgningsfirma med flera.

Ändrad 30 oktober 2023 10:47

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.