Lyckat EU-besök på KBV 002 Triton

KBV002

Den 26 februari var Kommittén för de civila aspekterna av krishantering, Civcom, på besök i Sverige. Ett besök på Kustbevakningen och KBV 002 Triton hanns med i det tighta schemat.

Med poliseskort och tre av marinens stridsbåtar anlände deltagarna till KBV 002 Triton. Sveriges ordförandeskap i EU är anledningen till att Civcom besöker Sverige och ett besök på Kustbevakningen på schemat. Drygt 50 personer från olika EU-länder samt företrädare från regeringskansliet välkomnades ombord på fartyget i ett grått och snöigt Stockholm.

– Jag är mycket nöjd med besöket. Det gav oss tillfälle att berätta om Kustbevakningens uppdrag, internationella åtagande och vårt fina samarbete med marinen, säger Johan Norrman, avdelningschef för Operativa avdelningen.

Kustbevakningen och Sveriges EU-ordförandeskap 2023  

Kustbevakningen har fått i uppdrag att stödja Regeringskansliet i arbetet med ordförandeskapet 2023 då myndigheten arbetar med krisberedskap inom en mängd olika områden. I en av rådsarbetsgrupperna har Kustbevakningen en större roll. Det gäller arbetsgruppen för Europeiska Maritima Säkerhetsstrategin.

CivCom är en grupp med rådgivare åt kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik inom EU när det gäller de civila aspekterna av krishantering. Syftet är att stärka EU:s kapacitet med att placera ut och upprätthålla civila krishanteringsuppdrag. Det finns en insatsverksamhet och tolv pågående civila insatser som EU deltar i idag. Under besöket fick gruppen veta mer om Kustbevakningens arbete. Patrik Gardesten, ställföreträdande marinchef, var på plats och berättade om Försvarsmakten och marinens verksamhet samt om samarbetet med Kustbevakningen och andra myndigheter.

– Det är viktigt att skapa förståelse ute i Europa för hur den svenska modellen ser ut. I Sverige fungerar samverkan väldigt bra. Att berätta om det är nödvändigt ur ett nationellt- och internationellt perspektiv. Speciellt i en orolig omvärld. Det finns inget enskilt land i Europa som klarar sig ensam en längre tid vid stora händelser eller olyckor till sjöss. Samarbete är ett måste avslutar Johan Norrman, avdelningschef för Operativa avdelningen.

Ändrad 1 mars 2023 15:38