Miljöräddning pågår – att ta upp så mycket olja som möjligt från havet

Operation Marco Polo 231023 Strandbekämpare knappt 1NM syd haverist

Kustbevakningens strandbekämpare arbetar med att ta upp olja. Foto: Kustbevakningens flyg.

Kustbevakningen kraftsamlar: personal och utrustning samlas i Hörvik för att kunna sättas in i arbetet. Vi står i nära kontakt med övriga aktörer för att samverka och kunna dela information om läget.

Kustbevakningen arbetar i två parallella spår, dels med miljöräddning, dels brottsutredning.

– Miljöräddning är prioriterat: att ta upp så mycket olja som möjligt från vattnet för att i den mån det går rädda stränderna. Olja har nått land, men en stor mängd finns kvar till havs. Vi arbetar tillsammans med ett flertal aktörer för att kunna ta upp så mycket olja som möjligt, säger Erik Svensson som samordnar arbetet på plats.

Parallellt utreder Kustbevakningen orsakerna till grundstötningen och utsläppet. Rubriceringen är brott mot Sjölagen och brott mot Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

Läget är idag gynnsamt: vädret är tillåtande för att ta upp olja till sjöss. Imorgon försämras vädret enligt väderprognoserna väntar vi kuling och regn.

– Vi har hittills tagit upp två kubik olja och arbetar just nu med en mängdberäkning baserat på flygets observation. Vi vet att utsläppet just nu sträcker sig över 5 km ute i havet. Olja som når land kommer ta lång tid att ta upp, säger Erik Svensson.

Dykningar kommer att ske för att inspektera fartygets skrov under ytan. Informationen som samlas in är nödvändig för en bärgning av fartyget. En sådan får ske av ägaren efter beslut av Transportstyrelsen och Kustbevakningen.

Ändrad 23 oktober 2023 13:41

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.