Ökad fisketillsyn längs södra ostkusten när nya fredningsområden införs 1 april

Bild på ett fiskespö. Foto: Kustbevakningen

Bild på ett fiskespö. Foto: Kustbevakningen

Den 1 april inför Havs- och vattenmyndigheten 64 nya och 28 justerade fredningsområden på kusträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län. Syftet är att skydda framför allt gädda, gös och abborre.

För att säkerställa att de nya fiskebestämmelserna följs kommer Kustbevakningen öka sin fisketillsyn i aktuella områden under april.

Några korta frågor till Mikael Wedin, handläggare inom fritidsfiske på Kustbevakningen:

Hur kommer tillsynen gå till rent praktiskt?

Att bedriva fisketillsyn ingår i vårt ordinarie uppdrag och utförs med både fartyg och flygplan. Vi kommer helt enkelt befinna oss i de aktuella områdena för att se till så att ingen fiskar där det är förbjudet.

Vad blir det för påföljder om man fiskar i ett fredningsområde?

Eftersom det är ett brott mot fiskelagen kommer vi upprätta en brottsanmälan om vi påträffar någon som fiskar där det inte är tillåtet. Det åligger alltid den enskilda fiskaren att kolla upp var man får fiska och följa gällande regler.

Varför är syftet med de nya fredningsområdena?

De nya skärpta reglerna beror på en minskning av fiskebestånden i delar av Östersjön på grund av fiske, rovdjur och miljöförändringar. Genom att införa nya fredningsområden skyddas fisken så bestånden får en chans att växa till sig.

Var kan man läsa mer om de nya fredningsområdena och vilka regler som gäller?

Mer information finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats och på Svenska fiskeregler.

Ändrad 27 april 2022 11:05