Oljan från Marco Polo spridd längs kustremsa på flera kilometer

Operation Marco Polo 231025 strandnära oljebekämpning

Kustbevakningen arbetar nu strandnära med att ta upp olja. Foto: Kustbevakningen.

Olja från utsläppet orsakat av färjan Marco Polo syns inte längre på havsytan. Däremot har oljan fortsatt att röra sig under ytan. Onsdagens flygningar över området visar att en tre kilometer lång kuststräcka i Blekinge har påslag av olja, från Krokås i söder till Lörby kladd i norr, med strimmor av olja även vid Norje.

Samverkan och strandnära insatser i fokus

Kustbevakningen arbetar nu strandnära med att ta upp olja, axel vid axel med den lokala räddningstjänsten som ansvarar för den olja som kommer upp på land. Kustbevakningens enheter på plats är redo om olja åter dyker upp på vattenytan längre ut till sjöss och kan tas upp där.

Haveristen ringas in med nya länsor

Kustbevakningen arbetar samtidigt med att avgränsa haveristen med en större länsa för att förhindra att utsläppet sprider sig om fartyget som fortfarande står fast på grundet börjar läcka mer olja igen.

Misstanke om brott delgivet

Tidigare idag har två personer delgivits misstanke om vårdslöshet i sjötrafik, kopplat till Marco Polos grundstötning. Kustbevakningens brottsutredning har visat att det på sannolika skäl finns misstanke om brott, riktad mot två personer i besättningen som i samband med de två grundstötningarna har agerat vårdslöst.

Ändrad 25 oktober 2023 18:08

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.