Oljan från Marco Polo syns inte längre på ytan

Operation Marco Polo 231024 oljeupptagning

Kustbevakningen har 75 personer på plats för att ta upp oljan. Foto: Kustbevakningen.

Nästan all olja som spridits efter att passagerarfärjan Marco Polo gått på grund har sjunkit under vattenytan. Det gör att upptagning till sjöss med fartyg inte längre är möjlig. Prognosen säger att oljan driver mot land under vattenytan, dels mot samma område som tidigare i Blekinge, dels mot Åhus i Skåne. Kustbevakningen har informerat berörda kommuner och länsstyrelser.

Tisdagens miljöräddningsarbete med att ta upp olja som släppts ut från passagerarfartyget Marco Polo har försvårats på grund av att mycket av oljan sjunkit ner under havsytan under dagen samt allt svårare väderförhållanden. Vågorna gör att arbetet med mindre båtar inte längre är effektivt.

Det finns risk för att oljan förflyttar sig under vattenytan och prognoser visar att oljan kan slå mot land både vid Åhus i Skåne och Hörvikområdet i Blekinge. Kombinationsfartyget KBV 034 flyttas till Skånes ostkust eftersom Åhus kan komma att drabbas av strandpåslag medan resten av Kustbevakningens resurser stannar i Pukaviksbukten.

Kustbevakningen står i nära kontakt med organisationerna i land som har uppgiften att skydda och sanera stränder, klippor och vikar. Lägesbilden delas för att insatser ska kunna planeras och sättas in på rätt platser.

Totalt har Kustbevakningen och våra samverkansparter tagit upp nästan 11 000 liter olja under de gångna dagarna.

Lägesbilden vid haveristen

Färjan Marco Polo står alltjämt på grund, men det finns risk för att fartygets stabilitet kan påverkas av den tilltagande vinden. Rederiet arbetar för att kunna säkra fartyget, presentera en bärgningsplan och uppger att bogserbåtar väntas anlända sent under tisdagsdygnet. Kustbevakningens uppgift är att hjälpa till vid nödläge.

Löpande kontakter äger rum med rederiet bakom Marco Polo och dess kontrakterade bolag som anlitats. Samverkan sker också med kommuner i närområdet, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, MSB, länsstyrelser, Sjövärnskåren, Sjöräddningssällskapet och många andra.

Kustbevakningens resurser på plats

Totalt är cirka 75 personer på plats från Kustbevakningen.

Fartyg på plats:

  • KBV 003 Amfitrite, kombinationsfartyg
  • KBV 034, miljöräddningsfartyg
  • KBV 314, övervakningsfartyg
  • 5 strandbekämpare, mindre båtar specialiserade på oljeutsläpp
  • 4 sjösläp med 500 meter länsa på varje släp
  • Flertal mindre arbetsbåtar för förflyttning av personal
  • Flygplan och drönare används i luften
  • Räddningsdykare för lätt- och tungdyk i kontaminerat vatten.

Kustbevakningens flyg patrullerar området frekvent.

Ändrad 24 oktober 2023 18:11

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.