Samhällsnytta till sjöss i fokus för Lena Lindgren Schelin

Lena Lindgren Schelin, ny generaldirektör för Kustbevakningen. Foto: Johnny Åberg

Lena Lindgren Schelin, ny generaldirektör för Kustbevakningen. Foto: Johnny Åberg

Kustbevakningens nya generaldirektör är på plats. Lena Lindgren Schelin tar över i ett läge där samhällsutvecklingen och omvärlden ställer höga krav i uppdragen miljöräddning till sjöss och sjöövervakning.

– Kustbevakningen har en central roll till sjöss, i alla lägen på hotskalan, med sina uppdrag och sin viktiga och nödvändiga samverkan med många andra aktörer. Det gäller både i vardagen och i uppbyggnaden av totalförsvaret, säger Lena.

Lena Lindgren Schelin utnämndes till generaldirektör på Kustbevakningen 27 juli och tillträdde tjänsten 1 september.

– Det här är ett spännande uppdrag som jag sett fram emot. Min roll ska skapa stabilitet framåt för både samhället och myndigheten, det är särskilt viktigt i orostider, säger Lena Lindgren Schelin.

Ändrad 4 september 2023 07:50