Tidigare nyheter om Almirante Storni

KBV 001 och KBV 002 släcker brand tillsammans med helikopter och bogserbåt

Branden bekämpades kontinuerligt till havs under en vecka. Sedan förflyttades Almirante Storni till kaj i Göteborg och räddningstjänsten tog över ansvaret.

Samtliga tidigare publicerade nyheter om brandbekämpningen av fartygslasten på Almirante Storni utanför Vinga i Göteborgs skärgård.

Vid 6-tiden idag startade arbetet med att förflytta Almirante Storni med brinnande fartygslast från ankringsplatsen utanför Vinga till Scandiahamnen i Göteborg. Strax före klockan 8 påbörjades färden mot hamn och före klockan 11 låg fartyget vid kaj.

Text uppdaterad kl. 11.35 den 11 dec. 2021

Transporten av Almirante Storni med brinnande fartygslast har under lördagen gått exakt enligt plan. I knappt fyra knop har fartyget körts för egen maskin till Scandiahamnen i Göteborg. Nu ligger fartyget vid kaj och den kommunala räddningstjänsten tar över ansvaret för släckningen.

– Allt har gått enligt plan så här långt, kommenterar Mattias Heneborn, räddningsledare på Kustbevakningen. Men bilderna vi fått från polishelikoptern visar att det fortfarande brinner i lasten. Nu gäller det att släcka branden.

Lasten på Almirante Storni består av tätt packat virke. Trots en veckas ihärdig brandbekämpning har inte branden kunnat släckas utan finns kvar inne i lasten.

Almirante Stornis fartygslast har nu brunnit i en vecka. Det var förra lördagen som larmet gick och Sjöräddningen var snabbt på plats tillsammans med två av Kustbevakningens fartyg. Under den gångna veckan har räddningsaktionen ökat i intensitet. Kustbevakningens största kombinationsfartyg KBV 001 Poseidon och KBV 002 Triton har oavbrutet arbetat med att släcka branden dygnet runt. I onsdags anslöt norska Kystvaktens fartyg KV Bergen till räddningsoperationen, liksom offshorefartyget Viking Loke som chartrats av den bärgare som anlitats av haveristens rederi. 

– Många aktörer har samarbetat under den gångna veckan, säger räddningsledare Mattias Heneborn. Detta är en av de största insatserna för Kustbevakningen i modern tid. Utan ett nära samarbete hade den här insatsen kunnat få en helt annan utgång. Nu finns givetvis vi på Kustbevakningen tillgängliga för att stötta räddningstjänsten när de tagit över ansvaret.

Räddningsledare Mattias Heneborn på Kustbevakningen tackar polisen som bidragit med värdefulla bilder och film för att underlätta brandsläckningen.

---

Kustbevakningen publicerar löpande bilder och filmer under lördagen för fri nedladdning, uppge Kustbevakningen som källa om ingenting annat anges.

---

Text uppdaterad kl. 8.30 den 11 dec. 2021

Strax före klockan 8 var förberedelserna klara och Amirante Storni började för egen maskin köra mot Göteborgs hamn. Flera bogseringsbåtar finns tillgängliga runt fartyget för att begjuta elden under färden och finnas tillgängliga vid behov. Kustbevakningens fartyg KBV 001, KBV 002 och KBV 034 liksom norska KV Bergen finns i närområdet med hög beredskap.

Allt går hittills enligt plan.

---

Text uppdaterad kl. 7.00 den 11 dec. 2021

Kustbevakningen fortsatte släckningsarbetet under hela fredagsnatten. Bekämpningen med stora mängder vatten hade alltjämt en dämpande effekt, vilket gjort att branden fortfarande inte spridits vidare i lasten.

Vid 6-tiden idag startade arbetet med att flytta Almirante Storni från ankringsplatsen utanför Vinga till Scandiahamnen i Göteborg. Det är fartygets ägare som är ansvarig för bärgningen.

Det första som behöver göras är att hantera haveristens ankare. Eftersom fartygets egna system för att hantera ankaret inte fungerar i nuläget behöver man bistå annat fartyg i den hanteringen.

Sedan ska Almirante Storni gå för egen maskin till Scandiahamnen i Göteborg, assisterad av bogserbåtar för att garantera säker färd. Under förflyttningen finns Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 001 Poseidon och KBV 002 Triton redo i höjd beredskap för den händelse att komplikationer uppstår.

– Kustbevakningens fartyg kommer att fortsätta med släckningsarbetet under transporten, säger Mattias Heneborn, räddningsledare på Kustbevakningen. Men vårt huvudsakliga uppdrag är att förhindra att olja kommer ut i vattnet och miljön kommer till skada.

Planen för att kunna ta fartyget till kaj har arbetats fram bland annat tillsammans med Sjöfartsverkets lotsar som även finns ombord för att fartyget ska kunna komma till kaj. Lotsarna är experter på farlederna. Sjöfartsverket har avlyst allmän farled samt en del ankarplatser för att fartyget på ett säkert sätt ska kunna köras till kaj utan att påverkas av andra fartyg.

När Almirante Storni är förtöjd i hamn tar räddningstjänsten över och Kustbevakningen biträder från sjösidan.

– Om allt går enligt plan ligger fartyget till kaj vid lunchtid idag, kommenterar Mattias Heneborn, men vill samtidigt betona att mycket kan hända som gör att tiden ändras.

Text publicerad kl. 15.30 den 10 dec. 2021

Kustbevakningen arbetar efter att verkställa den föreslagna bärgningsplanen som beskriver hur Amirante Storni ska tas in till kaj och bärgas. Arbetet påbörjas vid 6-tiden imorgon bitti.

Förberedelser pågår för fullt för en förflyttning. En bärgningsplan finns föreslagen som arbetet utgår ifrån.

– En rad samverkande aktörer sätter igång det praktiska arbetet vid 6-tiden imorgon bitti, säger Fredrik Tyrén, som är samverkansansvarig under insatsen på Kustbevakningen. Han betonar samtidigt att mycket kan hända som gör att tiden ändras.

En förflyttning innebär många riskmoment.

– Säkerheten går först, och i den ingår att få branden släckt och komma till avslut. Vi behöver hela tiden ta höjd för att komplikationer kan uppstå, fortsätter Fredrik Tyrén.

Även under fredagen gäller att branden pågår. Bekämpningen med stora mängder vatten har en dämpande effekt, vilket gjort att branden fortfarande inte spridits i lasten. Att sluta släcka är inte ett alternativ. Bränslet i bunkertankarna är alltjämt opåverkat, att pumpa bort det till ett mottagande fartyg är förberett men har inte varit nödvändigt hittills.

Under dagen har vädret vara fortsatt gynnsamt. Ytterligare värmeundersökningar planeras ske med hjälp av Polisens helikopter och räddningstjänstens drönare. På Kustbevakningens begäran finns även resurser tillgängliga från bland annat Försvarsmakten och Sjöräddningssällskapet SSRS.

– Situationen kräver många resurser som också sluter upp. Mycket kommer att ske den närmaste tiden, avslutar Fredrik Tyrén.

Kustbevakningen ansvarar för räddningstjänstinsatsen tills fartyget är förtöjd i hamn.

Loke Viking, Almirante Storni och KBV 001 Poseidon fortsätter att bekämpa branden.

Text publicerad kl. 21.00 den 9 dec. 2021

Läget på torsdagskvällen för branden på fartygslasten utanför Göteborg är fortsatt stabilt. De extra släckresurserna ger en ökad dämpande effekt. Men branden fortsätter, liksom ansträngningarna att häva läget och få fartyget till hamn.

En svag förbättring i brandbekämpningen kan Kustbevakningen konstatera inför torsdagskvällen. Vattenmängderna dämpar mer nu med de ökade resurserna på platsen, i kombination med lugnare väder.

– Min bedömning är att eftersom det krävs sådana resurser över så lång tid, utan att ändå kunna släcka branden, närmar vi oss det läge då en bärgning måste äga rum, säger Fredrik Hallerström, Kustbevakningens räddningsledare.

– Det är många aktörer inblandade och ett omfattande samarbete krävs, på flera nivåer. Läget är fortsatt bekymmersamt. Nu är vädret tillåtande för en förändring, säger Fredrik Hallerström.

Polisens helikopter har på nytt dokumenterat från luften. Under morgondagen planeras fortsatta värmeundersökningar med drönare från räddningstjänsten. Resultatet är viktigt för de kommande besluten.

En förundersökning pågår, ledd av åklagare. Under dagen har inledningsvisa förhör hållits ombord av Kustbevakningen.

Samtidigt pågår en resursinventering i våra grannländer för att, inom ramen av olika avtal och den  EU-gemensamma krisberedskapen, om möjligt förstärka om situationen skulle eskalera.

_____________________________________________________________

Text uppdaterad kl. 12.50 9 dec. 2021 

Stabilare väder och förstärkning - nu måste branden få en lösning

Förstärkningen med släckresurser minskar de stora påfrestningarna som varit de senaste dygnen. Släckvattnet har fortfarande en dämpande effekt, men det väntade sämre vädret efter den kommande helgen gör att situationen behöver få en lösning – fartyget kan inte ligga kvar där hon ligger.

Sedan onsdagskvällen deltar norska Kystvaktens KV Bergen, och ytterligare ett fartyg anlitat av ägaren till Almirante Storni, Loke Viking, i släckningsarbetet. Branden pågår fortfarande i den tätt packade virkeslasten. Den tidigare värmespridningen har inte fortsatt, vilket gör att den befarade eskaleringen uteblivit i nuläget.

Vädret har stabiliserats, vilket gör arbetsförhållandena mer gynnsamma.

– Vi har nu ett tidsfönster med bättre väder att använda till att lösa detta. Att ytterligare dra ut på tiden är inte hållbart, sett till uthålligheten för vår egen och övrig personal. Vi har också ett ständigt miljöhot i form av det bränsle som finns ombord, säger Fredrik Hallerström, räddningsledare på Kustbevakningen.

Under torsdagen sker ytterligare byten av Kustbevakningens personal, samt underhåll och viss materielförstärkning. Ytterligare resurser kan komma att behövas om situationen inte förbättras.

– Vi ser kontinuerligt över vad vi behöver, och flera länder i närområdet har erbjudit sina resurser och förbereder sig för att eventuellt kunna bistå, säger Fredrik Hallerström.

Ägaren till Almirante Storni, som har ansvaret för sitt fartyg, besättningen och lasten, arbetar parallellt med Kustbevakningen med att släcka branden med bogserbåtar och har nu fått ett stort tillskott av Loke Viking. Ansvaret för att ta fram en bärgningsplan ligger också på rederiet. En sådan plan ska i detalj beskriva hur en bärgning och bogsering går till. Det är angeläget att komma vidare i bärgningsfrågan och i den processen deltar flera aktörer.

– Fartyget kan inte ligga kvar där hon ligger, hon behöver flyttas till en plats i lä eller till hamn. Vi påskyndar den processen, tiden rinner iväg och prognosen visar att hårt väder snart är här, säger Fredrik Hallerström.

En förundersökning pågår om vad som kan ha orsakat branden. Åklagare har beslutat om att hålla upplysningsvisa förhör ombord på Alimrante Storni. Kustbevakningen biträder åklagaren med att utföra dessa åtgärder.

Kustbevakningens KBV 002 Triton, Kystvaktens KV Bergen från Norge, Loke Viking och en bogserbåt arbetar med att släcka branden. Foto från polishelikopter.

Text uppdaterad kl. 21.45 den 8 december 2021

Norska Kystvaktens fartyg KV Bergen har anslutit till räddningsoperationen. Det har även offshorefartyget Viking Loke som chartrats av den bärgare som anlitats av haveristens rederi. Viking Loke ska ingå i brandbekämpningen under ledning av Kustbevakningen.

– De två fartygen innebär en välkommen resursförstärkning. Våra två fartyg Poseidon och Triton kommer fortsätta bekämpa branden under natten, säger Kustbevakningens räddningsledare Fredrik Hallerström.

Inriktningen för räddningsoperationen är fortsatt att bekämpa branden och begränsa dess spridning. Det finns i nuläget ingen prognos för när släckningsarbetet är klart.

Kraftig nedisning ombord på Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 001 Poseidon.

____________________________________________________________

Text uppdaterad kl. 11.40 den 8 december 2021

Efter ytterligare en värmeundersökning av Polisens helikopter under morgonen, finns indikationer på en värmespridning i lasten. Fortfarande är det lasten som brinner.

– En värmespridning är allvarlig. Det handlar om en ökad risk för eskalering och risker för fartyget som har 600 ton bränsle ombord, säger Jesper Bäckstedt, räddningsledare på Kustbevakningen.

– Vi jobbar nu intensivt med alla inblandade för att komma framåt i den här situationen, säger Jesper Bäckstedt.

Kustbevakningen ser kontinuerligt över möjligheterna att kunna få fartyget till lugnare vatten eller till kaj. Det skulle skapa bättre förutsättningar för släckning och eventuell räddning, samt för andra åtgärder som kan komma att behöva vidtas.

KV Bergen på väg för att understödja

Efter en förfrågan om resurser från våra grannländers kustbevakningar, är norska Kystvaktens KV Bergen på väg till positionen utanför Vinga. KV Bergen väntas anlända under onsdagskvällen och förstärker Kustbevakningens fartyg som sedan i lördags varit på plats vid olycksplatsen.

– I den starka vinden, och den låga temperaturen, börjar våra egna fartyg nu bli rejält nedisade. Det för konsekvenser för materielen ombord, säger Jesper Bäckstedt.

Inom ramen för Bonn-överenskommelsen, ett samarbete om att dela resurser i miljöräddningsoperationer i Nordsjöområdet, har Norge svarat på en förfrågan och skickar ett av sina kustbevakningsfartyg med motsvarande kapacitet att bekämpa storskaliga bränder som Kustbevakningens.

– Det är en välkommen förstärkning som ökar uthålligheten totalt för alla som deltar i släckningsarbetet, säger Jesper Bäckstedt.

Fakta om Bonnöverenskommelsen

 • Syftet med samarbetet är att bekämpa föroreningar av olja och andra skadliga ämnen i Nordsjön .
 • Inom överenskommelsen har man utarbetat regler och rutiner för till exempel samordnad flygövervakning och för dokumentation och bevissäkring mot fartyg som bryter mot gällande utsläppsregler.
 • Avtalets geografiska område omfattar Engelska kanalen och Nordsjöområdet inklusive Skagerrak samt farvatten väster om Irland och mellan Irland och Storbritannien.
 • Länderna som omfattas av överenskommelsen är Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge, Sverige, Spanien och Storbritannien. Även EU är kontraktspartner.
 • Länderna har ett ömsesidigt varningssystem samt rutiner för samordnade bekämpningsinsatser vid större olyckor eller illegala utsläpp.
 • Överenskommelsen nåddes 1969 som ett resultat av att oljetankern Torrey Canyon orsakade ett oljespill på 117 000 ton olja utanför engelska Cornwall.  Den aktiverades första gången under senare delen av sjuttiotalet, när Ekofisk exploderade 1977 och när oljetankern Amoco Cadiz bröts itu utanför Bretagne 1978.

_____________________________________________________________

Text uppdaterad kl. 15.40 den 7 december 2021

Vädret har försämrats med tilltagande vind på över 10 m/s, vilket gör situationen mer ansträngd än tidigare.

– Vi planerar för att hålla ut ytterligare flera dygn, att avbryta släckningen är inget alternativ, säger Jonas Holmstrand, Kustbevakningens räddningsledare.

Vattenbegjutningen fortsätter

Kustbevakningens KBV 001 Poseidon och KBV 002 Triton, tillsammans med bogserbåtar anlitade av ägaren till fartyget, fortsätter med oförminskad styrka att gjuta stora mängder vatten över den del av lasten där det brinner. Vattnet hjälper, men släcker inte.

– Det är bekymmersamt att branden inte är släckt, men den har inte spridits och fartygets skick är fortsatt gott. Våra ansträngningar är därför inte fruktlösa, vi tar små steg framåt samtidigt som vi planerar för och förbereder oss på att situationen skulle kunna vända och eskalera, säger Jonas Holmstrand.

Planerar för att komma in till hamn

Beslutet som gäller säger att Almirante Storni ska stanna kvar på positionen där hon befinner sig. Målet är att fartyget ska kunna komma till hamn, vilket ägaren tillsammans med Transportstyrelsen och Kustbevakningen redan planerar för. När det kan komma att ske, och till vilken hamn, är ännu inte bestämt.

Ägaren har ansvaret för fartyget, genom befälhavaren ombord. Det är också ägaren som ansvarar för att bärga fartyget, och få det bogserat från platsen. Innan det kan ske behöver ägaren presentera en bärgningsplan som Transportstyrelsen och Kustbevakningen godkänner. En sådan plan innehåller bland annat uppgifter om fartygets skick, vem som ska bärga det, hur fartyget ska kunna lämna platsen och sedan var, i vilken hamn, det ska tas emot. Allt detta behöver ske på ett säkert sätt så att människor eller miljö inte kommer till skada, samt så att branden ombord hålls kontrollerad, eller i bästa fall släckt.

Liksom vid grundstötningar, övervakar Kustbevakningen en bärgning och bogsering, med det främsta syftet att ytterligare komplikationer inte tillstöter och att olja inte kommer ut i vattnet.

Kustbevakningen återkommer till bärgningen, när ett sådant beslut finns. Då kan vi också berätta mer om bränslet ombord på haveristen, och vad som kan komma att ske med det.

Vädret försämrade med tilltagande vind på över 10 m/s, vilket gör situationen mer ansträngd än tidigare. Brandbekämpningen fortsatte i oförminskad styrka.

_____________________________________________________________

Text uppdaterad kl. 11.30 den 7 december 2021

Läget under tisdagsförmiddagen är följande:

Brandbekämpningen

Kustbevakningens KBV 001 Poseidon och KBV 002 Triton fortsätter att begjuta elden i oförminskad styrka tillsammans med bogserbåtar anlitade av ägaren till fartyget.

Brandhärden finns inne i lasten. Det innebär att vattenkanonerna inte träffar brandhärden direkt. Släckningen hjälper men släcker inte elden. Branden har inte spridit sig till övriga delar av lasten eller till fartyget. Fartygets säkerhet är ännu inte hotad.

Väderlek

Det är grov sjö, blåser sydostliga vindar knappt 12 meter per sekund och är några minusgrader. Det hårda vädret sliter hårt både på bemanning och utrustning. Ny personal och materiel transporteras ut till platsen. Vädret kommer att vara oförändrat de närmaste två dygnen.

Samarbete

Polisen bistår med en helikopter och räddningstjänsten med en drönare utrustade med värmekameror för att lokalisera brandhärdar, vilket ger mycket värdefull information.

Ombord på haveristen

Almirante Stornis besättning finns kvar ombord, liksom personal från Kustbevakningen. I nuläget finns ingen anledning att evakuera dem. Räddningstjänsten finns i beredskap och kan larmas ut vid behov.  Det finns ingen överhängande fara för liv och hälsa.

_____________________________________________________________

Text uppdaterad kl. 08.00 den 7 december 2021

Efter den tredje natten brinner det fortfarande i lasten på Almirante Storni.

Läget på tisdagsmorgonen är följande:

 • Kustbevakningens KBV 001 Poseidon och KBV 002 Triton, tillsammans med bogserbåtar anlitade av ägaren till fartyget, fortsätter med oförminskad styrka att gjuta stora mängder vatten över den del av lasten där det brinner. Släckningen hjälper, men släcker inte.
 • Brandhärden finns inne i lasten, som består av tätt packat virke, och syns inte utifrån. Det innebär att vattenkanonerna inte träffar direkt.
 • Branden har inte spridit sig till övriga delar av lasten eller till fartyget. Det innebär att fartygets säkerhet ännu inte är hotad.
 • Almirante Stornis besättning finns kvar ombord, liksom personal från Kustbevakningen och Räddningstjänsten. I nuläget finns ingen anledning att evakuera dem. Det finns ingen överhängande fara för liv och hälsa.
 • Under gårdagen gjordes den olja som finns ombord klar för att kunna avlägsnas från tankarna och pumpas över till annat fartyg, om eller när Kustbevakningens räddningsledare fattar ett sådant beslut. Orsaken till dessa förberedelser är att undvika ett miljöhot om oljan skulle läcka ut i vattnet.
 • Fartyget kommer att bogseras till hamn, vilket Transportstyrelsen beslutar om när läget är sådant att det går att genomföra.
 • Under tisdagen bistår Räddningstjänsten med drönare för att ytterligare undersöka brandhärden.
 • Samtliga involverade förbereder sig på en insats som pågår i flera dygn ännu.

Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas under dagen.

_____________________________________________________________

Text uppdaterad kl. 20.45 den 6 december 2021

Med oförminskad styrka pumpar Kustbevakningens största fartyg KBV 001 och KBV 002 tillsammans med flera bogserbåtar stora mängder vatten över branden som ännu inte slocknat.

– Vi fortsätter att bekämpa branden så att den inte sprider sig på fartyget. Samtidigt samarbetar vi med fartygets ägare och andra aktörer för att hitta alternativa lösningar på att komma åt själva brandhärden, kommenterar räddningsledare Jonas Holmstrand.

Branden startade i lördags strax före klockan 15. Det brinner i virke tätt lastat ovan däck vilket gör branden mycket svårsläckt.

– Under dagen har vi haft god hjälp av Kustbevakningens flyg för att identifiera brandhärdens exakta läge, fortsätter räddningsledare Jonas Holmstrand. Vi har också rekvirerat hjälp från Räddningstjänsten Stenungssund med en drönare som ger oss bilder och information om värmeförhållandena ombord.

Själva fartyget har aldrig börjat brinna utan det är virkeslasten som brinner. Almirante Storni har hela tiden varit funktionsdugligt, befälhavaren och besättningen finns kvar ombord tillsammans med specialutbildade brandmän och en representant från Kustbevakningen.

_____________________________________________________________

Text uppdaterad kl. 12.20 den 6 december 2021

Vad händer nu?

Brandläget är statiskt. Vattenbombningen har en dämpande effekt men det är fortfarande svårt att komma åt brandhärden. Vi har kontroll över att branden inte sprider sig i detta läget.

Vilka resurser arbetar med branden?

Igår kväll anslöt ytterligare ett av Kustbevakningens största fartyg, KBV 002 Triton, från Gotland för att hjälpa till. Tillsammans kan Kustbevakningens två största fartyg spruta närmare 5 000 kubikmeter vatten per timme vid full effekt. Därutöver finns flera bogserbåtar som också sprutar vatten över elden.

Kustbevakningens flyg filmar med värmekameror under dagen för att identifiera var brandbekämpningen har störst effekt. Vi har också rekvirerat hjälp från Räddningstjänsten Stenungssund med en drönare som ger oss livebilder samt värmeförhållanden ombord.

Hur är förutsättningarna just nu?

Det är bra väder för tillfället med en ostlig vind på 6-8 m/sekund. Prognosen säger att vädret kommer försämras under eftermiddagen.

Brinner fartyget?

Nej, det är fortfarande virkeslasten som brinner, inte fartygskonstruktionen. Fartyget har inga upplevda förändringar i stabilitet, utan flyter säkert med hjälp av pumpmöjligheter ombord. Vattnet som sprutas rinner av kontinuerligt genom att fartyget lagts lite på sidan.

Hur ser planerna ut framöver?

Beslutet är att fartyget ska ligga kvar utanför Vinga och fokus är att släcka branden på plats. Parallellt ser vi över andra scenarier. Vi har exempelvis förberett för att kunna läktra bränslet som finns i tankarna vid behov. Vi ser också över hur fartyget på sikt ska kunna transporteras till en kaj eller vad som händer om vädret försämras kraftigt. Allt arbete sker i nära samarbete med flera andra aktörer. 

Hur fungerar kommunikationen med dem som finns ombord på fartyget?

Befälhavaren och hela besättningen är kvar ombord. Där finns också en kustbevakare placerad sedan i lördags och flera specialutbildade brandmän. Det är en stor fördel att ha ett nära samarbete ombord på själva fartyget. Fartyget är fortfarande funktionsdugligt men med vissa begränsningar.

Observera att vi uppmanar allmänheten att inte bege sig ut till olycksplatsen för att inte hindra insatsen som sker på plats.

KBV 001 Poseidon och KBV 002 Triton bekämpar branden tillsammans med bogserbåtar den 6 december.

_____________________________________________________________

Text uppdaterad kl. 05.30 den 6 december 2021

Branden pågår, liksom ansträngningarna med att släcka den. På plats finns två kustbevakningsfartyg, KBV 001 Poseidon och KBV 002 Triton, samt tre bogserbåtar, som tillsammans gjuter stora mängder vatten över virkeslasten och den plats där brandhärden finns.

_____________________________________________________________

Text uppdaterad kl. 17.40 den 5 december 2021

Under hela söndagen har Kustbevakningen tillsammans med bogserbåtar och Sjöräddningssällskapet fortsatt att pumpa stora mängder vatten över det brinnande virket ombord på Almirante Storni som ligger ankrat utanför Vinga.

– Det brinner fortfarande. Vi har begränsat branden så att den inte spridit sig, men den svårsläckt, säger Fredrik Tyrén, Kustbevakningens räddningsledare.

– Vi fortsätter nu med full kraft för att bibehålla situationen och kunna bekämpa branden. Flera aktörer är involverade i arbetet, vilket är helt nödvändigt för den här typen av händelser. Kustbevakningen leder insatsen, men är beroende av flera andra, fortsätter Fredrik Tyrén.

Brinner lasten ombord på fartyget fortfarande?

Ja, men de stora mängderna vatten som pumpas över virket har en dämpande effekt på branden. MSB har under söndagen även vattenbombat från helikoptrar för att mer effektivt nå den brinnande lasten i mitten på fartyget. Det har haft liten effekt på grund av väderförhållandena, helikoptrarna finns i beredskap för att kunna användas igen om väderförhållandena blir mer gynnsamma.

Kan Kustbevakningen inte ha fler fartyg som bekämpar branden?

Det får inte plats fler räddningsenheter runt branden av säkerhetsskäl. Men KBV Triton är på väg från Gotland för att bistå i räddningsarbetet och kommer fram vid 20-tiden ikväll. Vi behöver ta höjd för att räddningsarbetet kan dra ut på tiden och KBV 002 ska kunna bytas av med KBV 001 där besättningen arbetat oavbrutet sedan lördagskvällen. Kustbevakningens flyg har fotograferat branden ovanifrån med värmekamera för att identifiera de hetaste områdena.

Planeras andra åtgärder?

Vi fortsätter med arbetet att släcka branden med vatten, men för att vara förberedda om branden skulle sprida sig ombord planerar vi hur vi skulle kunna läktra fartygets drivmedel. Sprider sig elden vill vi snabbt kunna tömma tankarna på hybridoljan som fartyget körs på. Detta planeras i samarbete med befälhavaren ombord på fartyget och våra andra samarbetspartner.


KBV 001 Poseidon vattenbombar Almirande Storni under söndagen.

_____________________________________________________________

Uppdaterad kl. 05.00 den 5 dec 2021

Flera bogserbåtar bidrar i släckningsarbetet.

Kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon ingår i räddningsinsatsen tillsammans med flera bogserbåtar, enheter från Sjöräddningssällskapet och specialutbildade brandmän finns ombord på haveristen. Under natten har Polisens helikopter hjälpt till att dokumentera brandens spridning.

Flera bogserbåtar hjälper till i arbetet med att släcka branden.

Fem frågor till Kustbevakningens stabschef Markus Erik Green:

Hur ser det ut vid olycksplatsen just nu vid 5-tiden på söndagsmorgonen?

Det är mörkt och blåsigt. Just nu ser vi inga eller mycket få öppna lågor. Det brandhärjade området är omgärdat av rök och ånga från allt släckvatten.

Vad gör branden svår att släcka?

Fartyget är fullastat med sågat virke som är tätt packat. Vi har hittills lyckats begränsa brandens spridning men har svårt att släcka de delar av lasten som brinner mest. Under natten har vi tillsammans med bogserbåtarna arbetat intensivt med våra vattenkanoner från båda sidor för att få kontroll över branden.

Vad finns det för risker?

I nuläget är det delar av virkeslasten ovan däck som brinner, inte själva fartyget. Både besättning och fartygets bränsletankar befinner sig i den bakre delen av det 177 meter långa fartyget medan branden pågår i den främre delen. Den stora risken är att branden sprider sig och det har vi från början arbetat med att förhindra. Hittills har vi lyckats skydda fartyget och dess besättning tillsammans med samverkande aktörer.

Vilka ingår i räddningsarbetet?

Räddningsarbetet leds av Kustbevakningens stab i Göteborg i samverkan med flera myndigheter och andra aktörer. Kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon ingår i räddningsinsatsen på plats tillsammans med flera bogserbåtar, enheter från Sjöräddningssällskapet och specialutbildade brandmän finns ombord på haveristen.

KBV 001 Poseidon i Göteborg deltar i släckningsarbetet men var inte det första Kustbevakningsfartyget på plats. Vad beror det på?

Vi har tre fartyg i 001-serien runt om i landet och har inte möjlighet att bemanna samtliga fartyg årets alla dagar. Just denna dag hade inte Poseidon full bemanning och vi behövde därför ringa in personal vilket gjorde att det tog längre tid att lämna kaj. Två Kustbevakningsfartyg var snabbt på plats och deltog i det initiala släckningsarbetet.

Finns det någon prognos över när släckningsarbetet är klart?

Inte i nuläget. Vi utvärderar löpande effekterna av våra insatser och fortsätter med storskalig brandsläckning för att begränsa och bekämpa branden. Samtidigt stärker vi upp ytterligare med ett stort Kustbevakningsfartyg i form av KBV 002 Triton som är på väg för att delta i räddningsoperation och förbättra vår uthållighet.

_____________________________________________________________

Kl. 21.30 den 4 december 2021

Det brinner i virkeslasten ombord på ett fartyg utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Kustbevakningen är på plats med flera enheter. – Vi arbetar tillsammans med räddningstjänsten och privata aktörer för att släcka branden, säger räddningsledare Jonas Holmstrand.

Branden bröt ut strax före klockan 15 på lördagseftermiddagen. Det brinner i virke tätt lastat ovan däck vilket gör branden mycket svårsläckt. Kustbevakningen har fartyg på plats som deltar i släckningsarbetet. Även Sjöräddningssällskapet har enheter i området.

Huvuddelen av släckningsarbetet har under kvällen utförts av två bogserbåtar. Specialutbildade brandmän från Göteborg och Karlskrona finns ombord på haveristen under ledning av Kustbevakningen. Med hjälp av en bogserbåt har fartyget vridits med vinden för att begränsa brandens spridning.

Sjöfartsverket ansvarar för sjöräddningsinsatsen. Besättningen är kvar ombord på haveristen och inga personskador har rapporterats. Kustbevakningens roll är miljöräddning till sjöss. Fokus ligger på att skydda miljö och egendom genom att få kontroll över branden för att sedan ta in fartyget till kaj.

– Vi arbetar tillsammans med räddningstjänsten, och privata aktörer för att släcka branden och rädda fartyget. Räddningsarbetet kommer fortsätta pågå under kvällen och natten, säger Kustbevakningens räddningsledare Jonas Holmstrand.

KBV 310 var tidigt på plats den 4 december och började släcka den brinnande lasten.

Flera aktörer inblandade i insatsen

Under lördagskvällen har samverkansmöten genomförts mellan Kustbevakningen, räddningstjänsten, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen, Transportstyrelsen, Göteborgs hamn, Polisen med flera.

Kustbevakningens bild- och filmarkiv med material från händelsen under hela veckan finns här.

Media får använda Kustbevakningens bilder fritt i samband med nyheter. Ange  Kustbevakningen som fotograf om inget annat anges vid publicering. 

Ändrad 12 december 2021 16:20

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.

Se alla våra filmer och bilder från händelsen