Svenska Kustbevakningen åter på plats i Medelhavet

Migranter hämtade på öde ön Lamipone

På den öde klippön Lampione hämtade KBV 475 nödställda migranter i början av oktober. Foto: Kustbevakningen.

Varje vinterhalvår är medarbetare från Kustbevakningen och Polismyndigheten stationerade i Medelhavet för att, på uppdrag av Frontex, skydda EU:s yttre gräns. Precis som förra säsongen arbetar den svenska besättningen från den italienska ön Lampedusa, söder om Sicilien, som haft en kraftig ökning av migranter under det senaste året.

På uppdrag av Frontex, EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå, är svenska Kustbevakningen och Polismyndigheten åter på plats på italienska Lampedusa för att avlasta den italienska gränsbevakningen under vinterhalvåret. Åtagandet är bland annat att förhindra narkotikasmuggling och illegalt fiske, men arbetstiden består till största delen av sök- och räddningsinsatser och eskortering av migranter till land.

Kustbevakningens ribbåt, KBV 475, med besättningar anlände till Lampedusa i början av oktober och har under de första veckorna genomfört räddningsinsatser på Medelhavet. Flera båtar med migranter har eskorterats till Lampedusa och våra medarbetare har även hämtat nödställda som räddat sig upp på den öde klippön Lampione belägen 15 kilometer väster om Lampedusa.

– Vi har ett nära samarbete med de italienska myndigheterna på plats och stort förtroende efter förra årets insatser, berättar Peter Widlund, som är ansvarig för utlandsuppdraget på Kustbevakningen. Med våra fyra erfarna besättningar som arbetar i skift på Lampedusa till och med april gör Sverige en viktig insats, både i att skydda EU:s yttre gräns och rädda liv.

Frontex, EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå, rapporterar att mer än 131 600 migranter anlänt till EU via den centrala medelhavsrutten, där Lampedusa ingår, under årets första nio månader. Det är en ökning med 83 procent jämfört med i fjol och innebär att detta är den mest trafikerade vägen in i EU.

Fakta:

Genom Schengensamarbetet har Sverige förbundit sig att bidra med personal och utrustning för att upprätthålla Schengens yttre gräns om behovet är större än vad ett enskilt medlemsland kan hantera själv.

Sverige deltar i Frontex Operation Themis som stödjer Italiens gränsbevakning på Lampedusa med ribbåten KBV 475 och besättningar. Totalt arbetar sexton personer på plats i Italien. Den här säsongen är merparten anställda på Kustbevakningen och ett fåtal på Polismyndigheten.

Kustbevakningens ribbåt KBV 475 övervakar en migrantbåt på väg till Lampedusa. Foto: Kustbevakningen.

Tom migrantbåt på Medelhavet. Foto: Kustbevakningen.

Migrantbåtarna märks upp när de är kontrollerade. Foto: Kustbevakningen.

Vi arbetar i nära samarbete med våra italienska kollegor. Foto: Kustbevakningen.

Ändrad 20 oktober 2023 16:57

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.