Träffa Kustbevakningen under Almedalsveckan

KBV 002 Triton Almedalen

Kombinationsfartyget KBV 002 Triton är både ett miljöskydds- och övervakningsfartyg med hemmahamn i Slite på östra Gotland. I händelse av larm kan vi behöva ställa in vår medverkan under Almedalsveckan med kort varsel.

Kustbevakningen finns på plats med KBV 002 Triton i Visby hamn den 4-6 juli. Där arrangerar vi Öppet skepp och seminarier om havsmiljön, framtidens sjöfart och krisberedskap.

När säkerheten utmanas i vår omvärld är det viktigare än någonsin att vi arbetar med att stärka den svenska demokratin. Det gör vi bland annat genom att mötas och samtala om viktiga samhällsfrågor.

Tema måndag: Havsmiljön och sjöfarten

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen utgör ett allvarligt hot mot den marina miljön. Kustbevakningens huvuduppdrag är att minimera skadorna vid utsläpp så att naturen kan skyddas så långt det är möjligt. Under måndagen inleder vi med en debatt om hur vi kan förhindra fartygs utsläpp av kemikalielastrester i havet, följt av ett seminarium hur vi gör oss redo för framtidens ökade sjöfart med nya drivmedel, laster och mindre öppna havsytor.

Därefter debatterar ungdomspolitiker från socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet och miljöpartiet våra vatten, sjöfarten och deras syn på de miljösatsningar som görs.

Tema tisdag: Svensk krisberedskap i den maritima miljön

När virkeslasten ombord på fartyget Almirante Storni tog eld utanför Göteborg i december förra året startade den största branden på svenskt vatten i modern tid. Ombord fanns inte bara det brinnande virket. Bränsletankarna var fyllda med 600 ton olja. Räddningsarbetet till sjöss sträckte sig över nio dygn. På tisdagsmorgonen berättar vi, tillsammans med några av de aktörer som vi samarbetade med, hur krisen hanterades.

Exklusiv presentation av Kustbevakningens kombinationsfartyg

Klockan 12 den 4-6 juli håller vi ett seminarium om hur det svenska samhällets krisberedskap fungerar i den maritima miljön genom en presentation av KBV 002 Triton, med hemmahamn på Gotland. Här ger vi en unik inblick i fartygets olika förmågor idag och en reflektion om framtida uppdrag. Allt på plats ombord på fartygets akterdäck.

För den som inte har möjlighet att vara med på plats, spelas seminarierna in och kan ses i efterhand på Almedalsveckan Play.

Välkommen ombord

Under eftermiddagarna den 4-6 juli välkomnas alla ombord att träffa besättningen och prata om Kustbevakningens breda uppdrag.

Ändrad 1 juli 2022 08:22

Dela

Delta på plats eller på distans

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.

Här finns hela vårt program