Utsläpp av popcorn i Mälaren

Utsläpp av popcorn i Mälaren för att simulera olja 9 maj 2022.

Kustbevakningens uppdrag miljöräddning till sjöss innebär att bekämpa utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen.

Under måndagen släpper Kustbevakningen ut 8 000 liter popcorn i Mälaren. Utsläppet sker i farledskorsningen norr om Bornhuvud och berör kommunerna Södertälje, Salem och Ekerö. Utsläppet sker för att förbättra driftprognoser för utsläpp i Mälaren av olja eller andra skadliga ämnen.

Syftet dagens övning och prov inom praktisk oljebekämpning är framför allt att utveckla befintliga spridningsmodeller. Platsen är vald med hänsyn till befintliga riskbedömningar när det gäller sjötrafiken i Mälaren.

Kustbevakningens flygplan för havsövervakning kommer i samband med utsläppet att släppa en AIS- sändare, för att kunna följa utsläppets (popcornens) spridning och drift i realtid. Dagens aktiviteter är en del i ett samarbete med SMHI.

Då syftet är att studera spridningen av utsläpp i Mälaren, behöver popcornen ligga i vattnet i några timmar. I den mån det är möjligt, kommer popcornen att plockas upp med miljöräddningsutrustning.

Att simulera olja utvecklar förmågan

Ett sätt att utveckla Kustbevakningens förmåga inom miljöräddningstjänst, är att i övningssammanhang använda popcorn för att simulera olja. Popcorn beter sig i vatten ungefär på samma sätt och får oljeliknande egenskaper. Produkten är dock ofarlig för den maritima miljön.

Mälaren är en viktig råvattentäkt som behöver skyddas

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen i Mälaren kan få allvarliga konsekvenser. Sjön är en råvattentäkt som förser hela Mälardalen med dricksvatten och därmed extra känslig för påverkan. Ett utsläpp i Mälaren är att betrakta som strandnära var de än sker, vilket gör att så precisa prognoser som möjligt, tillsammans med en hög beredskap, ökar möjligheterna till bekämpning och skydd av vattenintagen.

Ändrad 10 maj 2022 08:44

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.

Relaterade länkar