Ytterligare förstärkning för att hantera oljeutsläppet utanför Blekinge

Kustbevakningen är redo för olika scenarier. Foto: Kustbevakningen.

Kustbevakningen är redo för olika scenarier. Foto: Kustbevakningen.

Efter färjan Marco Polos grundstötning söder om Karlshamn i söndags, förstärker Kustbevakningen nu resurserna med hemvärnet och mera materiel. Lägesbilden kan hela tiden förändras och vi förbereder oss för olika scenarier.

300 kubikmeter olja uppskattas finnas kvar i färjan Marco Polos tank. Fartyget står kvar på grundet. Ju längre tid som går, desto större risk är det att skadorna på fartyget förvärras och orsakar nya utsläpp. Därför har Kustbevakningen och våra samverkanspartner hög beredskap för ytterligare utsläpp.

Det är rederiets ansvar att presentera en bärgningsplan som Transportstyrelsen och Kustbevakningen ska godkänna. En sådan plan är ännu inte klar, men rederiet tillför bärgningsresurser inför den förestående bärgningen.

Förstärkning av materiel och personal

Kustbevakningens ansvar är att ta upp olja till sjöss medan den kommunala räddningstjänsten ansvarar för utsläpp som nått land. Våra enheter finns redo för bekämpning om oljan skulle dyka upp på vattenytan igen. Vi kommer också att testa ny utrustning i form av oljetrålar från EMSA, den europeiska sjösäkerhetsbyrån, som beroende på vilket djup oljan befinner sig på kan ta upp olja under vattenytan.

Sedan i onsdags sanerar Kustbevakningens medarbetare vattnet precis i strandkanten för att förhindra att oljan kommer upp på land eller flyter ut till havs igen. Det är en tung och tidsödande uppgift. Kustbevakningen får därför förstärkning med 30 personer från Hemvärnet under de kommande dagarna. I helgen kommer 24 av Kustbevakningens aspiranter, som utbildar sig till kustbevakare, också att arbeta med den strandnära saneringen.

Mera skyddsmateriel skickas till basplatsen vid Hörvik i Blekinge, liksom till exempel belysning för att kunna arbeta även i mörker. I och med en ständigt förändrad vindriktning kan olja driva upp på andra stränder i närområdet.

Till och med torsdagen har Kustbevakningen tagit upp 14 kubikmeter oljeavfall till sjöss och 9 vid strandlinjen.

Besättning misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik

På onsdagen delgavs två personer i Marco Polos besättning misstanke om vårdslöshet i sjötrafik, kopplat grundstötningen. Kustbevakningens brottsutredning har visat att det på sannolika skäl finns misstanke om brott, riktad mot två personer i besättningen som i samband med de två grundstötningarna har agerat vårdslöst, antingen genom hur de agerat eller inte agerat.

Kustbevakningen står i löpande kontakt med samtliga organisationer i land, rederiet och andra myndigheter.

Ändrad 27 oktober 2023 12:41

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.