Ytterst lite tallbeckolja har påträffats utanför Skutskär

Oljeutsläpp vid Skutskär.

Uppdaterad 6 oktober: Kustbevakningen har sent igår kväll samt under tidiga morgontimmarna fortsatt jobba med att försöka lokalisera vart eventuell olja kan ha hamnat. Under onsdagseftermiddagen hade inga fynd gjorts och i och med det så avslutar Kustbevakningen sitt arbete.

– Vi har sökt ett antal timmar utan att ha sett någon tallbecksolja, varken vid överflygningen eller med båtarna, säger Tony Holmberg stationschef vid Kustbevakningen i Gävle.

– Det är ett väl genomsökt område och vi känner oss trygga med att nu avsluta räddningstjänst, tillägger Johan Torstensson, räddningsledare vid Kustbevakningen.

Den tallbeckolja som upptäcktes under gårdagen bedöms vara så pass liten att inga fler åtgärder behöver göras. Gråsjälsbådan och Eggegrund kommer att kontrolleras från land de närmaste dagarna i fall det trots allt skulle flyta i land olja.

Under eftermiddagen gjorde Stora Enso en bedömning att det var 500 liter som under tisdagsnatten hamnade i hamnbassängen utanför bruket. Det betyder att utsläppet är betydligt mindre än det som inträffade 2018.

---

TIDIGARE INLÄGG OM SAMMA INSATS: 5 OKTOBER 2021 KL 11:00

Kustbevakningen på väg till utsläppet i Skutskär

Ett utsläpp av tallolja har under natten ägt rum i Skutskär, utanför Gävle. Oljan finns i vattnet, både i anslutning till land och längre ut. Utsläppets storlek är ännu oklar. Enheter från Kustbevakningen är på väg till platsen.

– Vi har arbetat med händelsen sedan tidigt i morse. Tills vi har fått personal på plats och en lägesbild kan vi inte säga mer just nu än att vi är på väg fram. Närmaste miljöskyddsfartyg beräknas vara framme i eftermiddag, men vi ska ha flyg över området innan dess, säger Johan Torstensson, räddningsledare på Kustbevakningen.

Kustbevakningens flygplan för havsövervakning är i luften för att kartera utsläppet och bedöma dess spridning. Mindre enheter och personal från Härnösand och Hudiksvall är på väg söderut. Miljöräddningsfartyget KBV 033 från Oskarshamn beräknas vara framme senare under eftermiddagen.

­– De uppgifter vi har hittills gör att vi kraftsamlar. Det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra för att i bästa fall skala ner en insats. Hur vi beslutar att gå vidare behöver vi återkomma till senare när vi har en lägesbild att arbeta efter, säger Johan Torstensson.

Kustbevakningen har de senaste åren sett en ökad andel utsläpp av andra ämnen än mineralolja, till exempel tallolja som är en vegetabilisk produkt som utvinns bland annat i samband med tillverkning av pappersmassa. Oljan beter sig delvis annorlunda än mineralolja, till exempel är den svårare att mängdberäkna från luften. Tallolja är besvärlig att sanera från stränder och påverkar växt- och djurliv negativt.

Ändrad 4 november 2021 13:46