Ändrade krav för att antas till Kustbevakningens grundutbildning

Kvinnlig kustbevakare på fartyg med KBV 312 i bakgrunden.

Kustbevakningen öppnar för fler att söka till grundutbildningen. De tidigare kraven på högskolestudier för att antas till grundutbildningen tas bort. Från och med kursstarten i augusti 2023 ingår kurserna istället i grundutbildningen som därmed blir som längst 2,5 år med betald månadslön.

Kustbevakningen behöver öka sin förmåga i uppdragen räddningstjänst till sjöss och sjöövervakning, oavsett pandemier eller ett försämrat säkerhetsläge. Rekryteringstakten ökar därför, för att 150 nya  medarbetare ska rekryteras under några år.

Varje termin startar en klass med 24 aspiranter grundbildningen i Karlskrona.

  • Den 19 december 2022–31 januari 2023 pågår ansökningstiden till terminsstarten i augusti 2023.
  • Då är de tidigare kraven på att ha studerat kurserna Fartygsbefäls klass VII (FB VII) och/eller Maskinbefäls klass VII (MB VII) borttagna.
  • Kurserna ingår istället i Kustbevakningens grundutbildning, som för de aspiranter som behöver läsa en eller båda kurserna blir cirka 2,5 år, på betald arbetstid.
  • Utbildningen inleds med ett års studier med teori och praktik i Karlskrona. Därefter följer sex månaders praktik på en av våra tjugo kuststationer. Dessa delar omfattar cirka 1,5 år.
  • Efter praktiken avslutas sedan utbildningen med högskolestudierna för de aspiranter som saknar dessa.

– Vi på Kustbevakningen ställer höga krav på personlig lämplighet med förmåga att hantera myndighetsutövning. Att investera i våra blivande medarbetare genom att erbjuda ett mycket attraktivt utbildningspaket är ett effektivt sätt att öka vår förmåga, säger Therese Mattsson, Kustbevakningens generaldirektör.

– Fler medarbetare stärker Kustbevakningen i hela landet. Det skapar trygghet och ett starkare Sverige, säger Therese Mattsson.

För att antas till Kustbevakningens grundutbildning krävs:

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Svenskt medborgarskap
  • B-körkort utan trafikvillkor automatväxel
  • Godkänt läkarintyg för sjöfolk

– Antagningen sker genom intervjuer, följda av psykologiska, fysiska och praktiska tester, berättar HR-chef Rose-Marie Althini. För att antas krävs en personlig mognad och handlingskraft tillsammans med gott omdöme och god samarbetsförmåga. Vi söker utpräglade lagspelare med stor flexibilitet och anpassningsförmåga som vill göra en insats för säkrare och renare hav.

Under utbildningstiden är man aspirant och har en tidsbegränsad anställning med lön. För att få en tillsvidareanställning i Kustbevakningen måste man klara grundutbildningen med godkänt resultat. Det är har möjligt att lägga in önskemål om specifik tjänstgöringsort men det är verksamhetens behov som styr placeringarna.

Ändrad 1 december 2022 10:58

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.