Extra nykterhetskontroller till sjöss den 1-7 augusti

Sållningsinstrument för nykterhetskontroll

När en alkoholkontroll görs får personen först blåsa i ett sållningsinstrument. . I Sverige gäller samma promillegräns till sjöss som på land: 0,2 promille alkohol i blodet. Foto: Kustbevakningen.

Kustbevakningen och Sjöpolisen genomför under vecka 31 extra nykterhetskontroller på fritidsfartyg i hela landet. Syftet är att verka för ett säkrare båtliv.

Att avstå från alkohol och alltid använda flytväst är det viktigaste när det kommer till sjösäkerhet. För att betona vikten av nykterhet till sjöss genomför Kustbevakningen, i nära samarbete med Sjöpolisen, extra nykterhetskontroller på fritidsfartyg vid två tillfällen, vecka 28 och 31 under sommaren 2022. Nu är det dags för årets andra kontrollvecka.

– 2010 skärptes alkoholbestämmelserna till sjöss. Det vi sett sedan dess är att nykterheten blivit bättre och att de flesta accepterat lagstiftningen. Men de senaste åren har det tillkommit många nya båtägare som inte alltid har koll. Det är främst dessa vi vill nå ut till. Vi ser också att risken för olyckor ökar i och med att fler har större eller snabbare båtar. Då är det särskilt viktigt att hålla sig nykter, säger Stina Karlsson, sjötrafikhandläggare på Kustbevakningen.

Kustbevakningen är medlem i Sjösäkerhetsrådet som leds av Transportstyrelsen. Rådets yttersta syfte är att verka för ett säkrare båtliv, där nykterhet till sjöss är ett av flera fokusområden.

Så görs kontrollerna

När en kontroll görs får personen först blåsa i ett sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över godkänd gräns på 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, vilket motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Blåser personen positivt i sållningsinstrumentet blir nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument som finns på Kustbevakningens fartyg, fordon och kuststationer. Det går också att mäta alkoholhalten i kroppen med ett urin- eller blodprov.

Är värdet över den tillåtna gränsen inleds en brottsutredning som lämnas över till åklagare för beslut om eventuell straffrättslig påföljd. Har båten ett skrov som understiger 10 meter kan det bli aktuellt att provköra för att säkra att båten kan framföras i över 15 knop.

Ett brott mot Sjölagen

Sjöfylleri är ett brott mot Sjölagen. I Sverige gäller samma promillegräns till sjöss som på land: 0,2 promille alkohol i blodet. Gränsvärdet gäller inte alla fartyg utan endast de som med motordrift kan framföras med en hastighet av minst 15 knop eller har en skrovlängd på minst 10 meter. Även förare av övriga fartyg kan dömas för sjöfylleri. Det är inte bara föraren som kan dömas, även andra ombord med en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss kan göra sig skyldiga till brott.

Påföljden för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Gränsen för grovt sjöfylleri är 1,0 promille i blodet. Påföljden för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år.

Ändrad 28 juli 2022 13:48

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.