Fartyg förliste på danskt vatten i Öresund

KBV 034

Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 034 från Malmö har befunnit sig i olycksområdet.

Ett norskt fartyg har förlist i Öresund i höjd med Kullaberg. Olyckan skedde på danskt vatten under torsdagskvällen och hanteras av danska myndigheter. Inga personer ska ha skadats i samband med förlisningen.

Kustbevakningen har varit i kontakt med danska myndigheter under fredagen och haft både fartyg och flygplan i området.

– Inget utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen har kunnat observeras i vattnet av våra enheter. Eftersom olyckan inträffade på danskt vatten sköts ärendet av danska myndigheter, säger Kustbevakningens operativa beredskapshavare Fredrik Hallerström.

Ändrad 24 januari 2022 09:40

Dela

Kontakt

Kustbevakningens ledningscentral

Direkt: 0776-70 60 00

Du kan vända dig till Kustbevakningens ledningscentral dygnet runt för att bland annat tipsa om du sett något misstänkt, till exempel olja i vattnet eller vårdslösa båtförare.