Fartyg på grund utanför Oxelösund

Passagerarbåt på grund Oxelösund

På torsdagskvällen gick M/S Diana på grund utanför Oxelösund i Södermanland.

På torsdagskvällen gick M/S Diana på grund utanför Oxelösund i Södermanland. Kustbevakningen arbetar med att minimera riskerna för att olja ska läcka ut i vattnet.

Vilket är läget?

Fartygets för står på ett grund och tar in vatten. Länspumpning pågår. Läget bedöms i nuläget som stabilt och inga utsläpp har kunnat iakttas. Det finns tre kubik diesel ombord i två separata tankar.

Sjöräddningen evakuerar passagerare och besättningsmän. De har förts till lotsstationen Brandviken. Det fanns 25 passagerare och 14 besättningsmän ombord.

Vad gör Kustbevakningen?

Vårt uppdrag är att begränsa och bekämpa ett eventuellt oljeutsläpp. Ett fartyg finns på plats och två ytterligare enheter är på väg. Kustbevakningens flyg har även flugit över området och har inte kunnat upptäcka några utsläpp.

En förundersökning är inledd som i nuläget leds av Kustbevakningen.

Vilka deltar i arbetet förutom Kustbevakningen?

Vi samverkar med bland annat med kommunal räddningstjänst samt med haveristens rederi. De bär ett stort ansvar i att få fartyget flott på ett säkert sätt. Sjöräddningen inledde arbetet med evakuering och länspumpning.

Är det vanligt med denna typ av grundstötningar?

Vi på Kustbevakningen hanterar årligen ett antal grundstötningar med fartyg men omständigheterna varierar både gällande olycksorsak, väderförhållande, last och vilken typ av grund fartyget står på.

Kustbevakningens roll är att övervaka situationen och vidta åtgärder för att minska risken för ett oljeutsläpp. Skulle olja komma ut i vattnet har vi utrustning som både kan valla in oljan och ta upp den.

– Vi vill så fort som möjligt få personal på plats för att göra en bedömning av läget. Vi använder oss av både flygplan och sjögående enheter för att skapa en helhetsbild. I nuläget bedöms läget som stabilt, säger räddningsledare Fredrik Hallerström i en kommentar. 

Uppdatering 14 maj

Under natten mellan torsdagen och fredagen tätade dykare en mindre läcka i båtens skrov. Med hjälp av en bogserbåt flöt M/S Diana åter fritt fredag kväll och kunde för egen maskin gå mot Södertälje, åtföljd av KBV 050. Kustbevakningens räddningstjänst avslutades vid 22-tiden på fredagskvällen. Båten kommer nu att åka till ett varv.

Ändrad 14 maj 2022 11:39

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.