Tidigare nyheter om fartyget Karin Hoej

Kustbevakningsflagga

Under eftermiddagen försämrades fartyget Karin Hoejs flytkraft och haveristen riskerar nu att sjunka. En okänd mängd olja har läckt ut. Kustbevakningen arbetar nu för att begränsa den utsläppta oljan och säkra att inte ytterligare olja läcker ut.

Text uppdaterad kl. 15.15 den 15 december 2021

– En förlisning är inte något vi önskat men har varit förberedda på. Platsen där det havererade fartyget ankrats är vald i samråd med Länsstyrelsen i Skåne med tanke på bottenförhållanden och rådande väder, säger räddningsledare Jesper Bäckstedt.

Att fartyget sjunker ska enligt den kontrakterade bärgaren inte påverka den planerade bärgningsoperationen i någon större utsträckning mer än att tidsåtgången väntas öka.

Kustbevakningen är på plats med både flygplan, fartyg och dykare. Sjöräddningssällskapet har kontaktats för att bidra i arbetet med att hantera oljeutsläppet.

---

Text uppdaterad kl. 11.30 den 15 december 2021

Det havererade fartyget Karin Hoej ligger ankrat sedan onsdag kväll nordost om Simrishamn utanför Tobisborg. Läget är fortfarande stabilt och vår bedömning är att fartyget har god flytförmåga i nuläget.

Kustbevakningen har två fartyg på plats som bevakar haveristen. En dykgrupp finns i beredskap och Sjöräddningssällskapet finns beredda att biträda om fartyget skulle börja sjunka.

Det har observerats mindre föroreningar i havet runt fartyget, vilket inte är ovanligt vid den här typen av haveri.  Kustbevakningens bedömning är att haveristens bränsletankar inte läcker i nuläget. Kustbevakningens flyg kommer att patrullera området under dagen.

Beslut har fattats om att avlysa området runt haveristen med 500 meter. Det råder även flygförbud vid området. Flygförbudet gäller inte räddningstjänst och Kustbevakningens flyg. Vi uppmanar alla att respektera förbuden.

Under onsdagens eftermiddag väntas den danska bärgaren anlända och kommer vid ankomst att göra en bedömning av hur bogsering och bärgning kan gå till samt när det är lämpligt att ske. En bärgningsplan ska därefter presenteras för Transportstyrelsen och Kustbevakningen.

---

Platsen där det havererade fartyget finns är vald i samråd med Länsstyrelsen i Skåne med tanke på bottenförhållanden och väderprognos. Planen är att haveristen ankras upp för att kunna flyta av sig själv på platsen. 

Bilder från Kustbevakningens fIyg visar i nuläget ingen synlig olja runt haveristen. 

Kustbevakningen kommer att bevaka haveristen tills en bogserbåt anländer under onsdagen 15 december. Bogserbåten skickas av haveristens ägare. För att en bärgning ska kunna ske ska ägaren presentera en bärgningsplan som ska godkännas av Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Ingen bärgningsplan är presenterad i nuläget.

Kustbevakningens miljöoperation fortgår med inriktning mot att stabilisera läget tills ägaren avlöser för bogsering och bärgning samt fortsätter också att stödja Åklagarmyndigheten i arbetet med förundersökningen. 

Text uppdaterad kl. 19.45 den 13 december 2021

Arbetet efter nattens fartygsolycka mellan Ystad och Bornholm gick under måndagseftermiddagen in i en ny fas. Efter att Sjöfartsverket avslutat sin räddningsinsats i sökandet efter överlevande vid 15-tiden fokuserar Kustbevakningen nu på att säkra bränslet ombord på det kapsejsade fartyget.

– Just nu har vi ett antal fartyg på plats och planen är att dra ut haveristen på djupare vatten och vidare in i lä över natten.
Morgondagens arbete fokuseras på att bogsera haveristen till Skillinge där den ska vändas upp på rätt köl, säger räddningsledare Fredrik Gustafsson.

Kustbevakningen stödjer fortsatt Åklagarmyndigheten i arbetet med förundersökningen som har inletts. Brottsmisstankarna gäller grovt sjöfylleri, grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt vållande till annans död. Två personer sitter frihetsberövade.

---

Text uppdaterad kl. 13.25 den 13 dec. 2021

Kustbevakningen har tillsammans med Sjöräddningssällskapet bogserat in det kapsejsade fartyget på grund efter nattens fartygsolycka mellan Ystad och Bornholm. Inom kort påbörjas dykningar med inriktning att rädda liv och skydda miljön.

Under förmiddagen har Kustbevakningens fartyg KBV 314 tillsammans med Sjöräddningssällskapets Gad Rausing kopplat och bogserat in det kapsejsade fartygen på grund söder om Sandhammaren. Bogseringen har utförts med syfte att förhindra en förlisning för att sedan undersöka om någon ur besättningen finns kvar ombord med hjälp av dykare.

Dykinsats förbereds under tidig eftermiddag
– Med fartyget på grund kan våra och räddningstjänstens dykare söka efter saknade besättningsmedlemmar och minimera riskerna för ett oljeutsläpp, säger Kustbevakningens räddningsledare Fredrik Gustafsson.

Väderförhållandena är gynnsamma och beräknas vara så under dagen. Det finns i nuläget inga tecken på att olja läckt ut i samband med olyckan.

Förundersökning utvidgas
En förundersökning gällande grov vårdslöshet i sjötrafik inleddes av åklagare under morgonen.

– Kustbevakningen vidtar just nu ett flertal utredningsåtgärder och däribland vidtas även olika typer av tvångsmedel inom ramen för förundersökningen. Ytterligare brottsmisstankar har uppkommit och däribland grovt sjöfylleri, säger Kustbevakningens förundersökningsledare Jonatan Tholin

Flera Kustbevakningsfartyg på plats
Kustbevakningen har både flyg och fartyg på plats: Övervakningsfartygen KBV 314 och KBV 034 från Malmö och KBV 302 från Karlskrona samt flygplanet KBV 501.  Även Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 002 Triton från Gotland är också på väg.

Frågor om sjöräddningsinsatsen hänvisas i till Sjöfartsverket presstjänst: 0771-40 90 09.

---

Text publicerad kl. 09.45 den 13 dec. 2021

Sjöräddningsinsatsen leds av Sjöfartsverket. Parallellt bedriver Kustbevakningens en miljöräddningsoperation för att förhindra att olja eller andra skadliga ämnen släpps ut i havet. Det finns i nuläget inget pågående oljeutsläpp.

Kustbevakningen har tre enheter på plats: Övervakningsfartygen KBV 314 från Malmö och KBV 302 från Karlskrona samt flygplanet KBV 501. Ytterligare två fartyg är på väg, båda med oljeupptagningsförmåga. KBV 002 Triton från Gotland och KBV 034 från Malmö.

Vid 9-tiden kopplade KBV 314 tillsammans med Sjöräddningssällskapets Gad Rausing det kapsejsade fartyget för att bogsera in det på grund. Detta för att förhindra en förlisning och för att möjliggöra för dykare att söka efter saknade besättningsmedlemmar.

En förundersökning gällande grov vårdslöshet i sjötrafik bedrivs under ledning av åklagare.

Frågor om sjöräddningsinsatsen hänvisas i nuläget till Sjöfartsverket presstjänst: 0771-40 90 09.

Ändrad 15 december 2021 15:34

Dela

Följ Kustbevakningens nyheter prenumerera kostnadsfritt

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.