Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet

Foto: Kustbevakningen

Resultaten av den myndighetsgemensamma satsningen 2020 är klara och redovisade: 282 åtalade, 145 fängelsedömda och 349 års utdömd fängelsetid.

Arbetet under 2020 mot organiserad brottslighet har påverkats av den pågående pandemin. Trots det gjordes mycket stora beslag av narkotika och sprängmedel, många lagfördes för grova narkotikabrott och stora brottsvinster återfördes i form av återkrav och förverkande av brottsutbyte. Det visar de den årliga redovisningen som överlämnats till regeringen.

Myndigheterna i satsningen har under förra året fortsatt utveckla det brottsförebyggande arbetet, där det koordinerade arbetet kan göra stor skillnad. Även en fortsatt och utvecklad samverkan med kommunerna kommer vara en förutsättning för att stärka förmågan i arbetet mor den organiserade brottsligheten.

Kustbevakningen deltar i den myndighetsgemensamma satsningen utifrån sitt verksamhetsområde, till exempel med kompetensen till att upptäcka narkotikasmuggling till havs. Information från den maritima miljön, där Kustbevakningen finns, delas med de övriga myndigheterna både nationellt och regionalt.

– I de miljöer Kustbevakningen verkar finns information som andra myndigheter behöver, och som vi inom ramen för vårt uppdrag kan dela. Vi kan och ska bidra till att minska brotten som begås av den organiserade brottsligheten, säger Therese Mattsson.

Satsningen i siffror (2015–2020)

Resultatet av arbetet i satsningen mot organiserad brottslighet sedan 2015 innebär att:

 • Drygt 1 200 personer åtalats i tingsrätt (282 personer under 2020)
 • 565 av de åtalade har dömts till fängelse i sammanlagt drygt 1 300 år (145 fängelsedömda i sammanlagt 349 år under 2020)
 • 670 miljoner kronor i höjning av skatt (101 miljoner under 2020)
 • 274 miljoner kronor i utmätta tillgångar (35 miljoner under 2020)
 • 140 miljoner kronor i återkrav (90 miljoner kronor under 2020)
 • 287 miljoner kronor i besparing utifrån förhindrade felaktiga utbetalningar (49 miljoner under 2020)
 • Över 1,2 ton cannabis togs i beslag (cirka 500 kilo 2020), tillsamman med
 • Drygt 340 kilo amfetamin (cirka 130 kilo under 2020)
 • 130 kilo kokain (nästan 60 kilo under 2020)
 • 1,5 miljoner narkotika- eller dopningsklassade tabletter (drygt 565 000 tabletter under 2020), samt
 • 13 kilo heroin under 2020 (en typ av narkotika som tidigare varit sällsynt bland beslagen i satsningen).

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2020 (länk till hela redovisningen, PDF)

Kort fakta om myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Mer information på polisen.se: Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Ändrad 29 juni 2021 09:59

Dela

Kontakt

Mattias Lindholm

Presskontakt

Strategisk inriktning och ledningsstöd

Direkt: 0768-99 53 60

Växel: 0776-70 70 00

Mer information på www.polisen.se