Kustbevakningen nyrekryterar för att möta ökade krav

Malin arbetar som teknsik chef ombord KBV 308 i Hudiksvall.

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge, Natomedlemskapet och ökade behov av övervakning i Östersjön innebär att Kustbevakningen har ett växande rekryteringsbehov. De kommande åren behöver antalet medarbetare öka med över 100 tjänster och på vissa orter kommer personalstyrkan att behöva fördubblas.

Kustbevakningen har inför den kommande treårsperioden begärt att det årliga anslaget höjs med 144 miljoner för 2025, 398 miljoner för 2026 och 515 miljoner för 2027. Bakgrunden är det förändrade säkerhetspolitiska läget som innebär att myndighetens verksamhet ska anpassas till kraven i totalförsvaret och medlemskapet i Nato, samtidigt som samhällsutvecklingen med ökad kriminalitet och organiserad brottslighet innebär ett behov av att stärka myndighetens verksamhet inom en rad andra områden.

–  Vi är en myndighet med högt förtroende hos allmänheten. Vi erbjuder betald utbildning, jobbgaranti och ett arbete med stor variation. Det innebär goda förutsättningar att möta det växande rekryteringsbehovet samtidigt som vi behöver ställa höga krav på oss som arbetsgivare för att kunna attrahera de bästa medarbetarna även framöver, säger Mikael Furberg, enhetschef på Kustbevakningens operativa avdelning.

Myndighetens anpassade uppdrag innebär ett växande rekryteringsbehov generellt de kommande åren. Idag är besättningarna slimmade och det finns ett rekryteringsbehov på fartyg och flygplan, liksom till organisationen i land som behöver rekrytera till fler förmågehöjande befattningar. I synnerhet efterfrågas medarbetare i specialistroller inom exempelvis IT och funktioner med direkt eller indirekt koppling till totalförsvarsarbetet samt övrigt utvecklingsarbete.

Bristen på personal gör att myndigheten idag har begränsade möjligheter inom miljöräddningsområdet.

– Vi har en tillfredsställande förmåga att upptäcka bland annat utsläpp men vi har utmaningar i att upprätthålla beredskap och agera i hela övervakningsuppdraget samt bedriva miljöräddningsoperationer. Utbildningsverksamhet och rekrytering pågår för fullt, men ännu har inte satsningen fått genomslag i den operativa verksamheten, säger Mikael Furberg.

På orter som exempelvis Umeå behöver antalet medarbetare fördubblas jämfört med idag. Totalt uppskattar Kustbevakningen rekryteringsbehovet kommande tre år till mer än 100 tjänster, utöver antagningen av nya kustbevakningsaspiranter på grundutbildningen.

För att bli kustbevakare behöver går man Kustbevakningens grundutbildning till stora delar förlagd på plats i Karlskrona. Grundutbildningen är som längst 2,5 år med betald månadslön. Ansökningsperioden till årets grundutbildning öppnar den 14 juni och stänger i slutet av juli.

Ändrad 4 juli 2024 13:27