Kustbevakningen söker ägare till kräftburar

Anspråk på föremålen anmäles till Kustbevakningens brottsutredningsenhet.

Anspråk på föremålen anmäles till Kustbevakningens brottsutredningsenhet via växel, 0776-70 70 00 eller till BrottsE@kustbevakningen.se. Om vi inte har fått in något anspråk på godset senast den 2021-04-28 kommer godset att säljas, förstöras eller oskadliggöras i enlighet med lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Anspråkstagare skall kunna styrka sin rätt till godset och stöldanmälan skall vara gjord.

Kungörelsen finns även publicerad på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och har där id-nummer K50502/21

Ändrad 3 november 2021 16:00