Kustbevakningen toppar Kantar Sifos årliga anseendemätning

Kustbevakningsflagga

Foto: Valdemar Lindekrantz

Varje år mäter Kantar Sifo anseendet för en rad svenska myndigheter. Årets mätning visar att Kustbevakningens anseende ökar och att myndigheten placerar sig i topp, väl över genomsnittet för svenska myndigheter.

– Detta är ett resultat alla i Kustbevakningen ska känna stolthet över. Vårt anseende bygger på våra medarbetares goda insatser, säger Anders Kjaersgaard, ställföreträdande generaldirektör.

Kantar Sifos mätning består av frågor till 13 606 slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för ett antal statliga myndigheter. Med 65 i anseendeindex klättrar Kustbevakningen upp till en delad förstaplats med Valmyndigheten. Ett anseendeindex på 50 eller högre är ett högt anseende för myndigheter enligt Kantar Sifo.

Anseendeindex baseras på fem områden:

  • Övergripande värdering
  • Personligt intryck
  • Lita på
  • Kvalitet, tjänster och produkter
  • Framgång

I topp tre år i rad

Kustbevakningen har hamnat i toppen som en av de mest ansedda myndigheterna i Kantar Sifos mätningar de senaste tre åren. Kustbevakningen har starka värden på samtliga områden.

– Förtroende och tillit är något som kräver ett ständigt arbete för att upprätthålla och för att kunna göra det behöver vi bli fler, säger Anders Kjaersgaard.

Medarbetarna är Kustbevakningens viktigaste tillgång

– Jag är särskilt stolt över att vi har kunnat leverera mot både regeringens och allmänhetens förväntningar trots det särskilda läget som pandemin har medfört i kombination med ett ansträngt personalläge i stort. Vi behöver bli fler de kommande åren annars riskerar vi att se negativa konsekvenser i form av minskad miljöberedskap och lägre närvaro till sjöss, säger Anders Kjaersgaard.

Ändrad 2 november 2021 14:56