Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten tydliggörs i ny förordning

KBV 501 i luften

Kustbevakningen förfogar över resurser och kompetens som kan utgöra ett mycket viktigt operativt stöd i maritim miljö.

En ändring i Kustbevakningens instruktion som regeringen i dag beslutat om, tydliggör Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid insatser mot bland annat terrorism.

Ändringen som görs är kopplad till en ny förordning som ger ytterligare möjligheter till samverkan med Polismyndigheten gällande sjötransporter, lufttransporter samt flygspaning. Den nya förordningen träder ikraft 1 augusti 2020. 

Kustbevakningen har sedan 2006 lämnat stöd till Polismyndighetens insatsstyrka i form av specialutbildade båtförare. Den nya regleringen innebär att det i författningstext tydliggörs vilken typ av stöd som avses samt under vilka omständigheter stödet ska lämnas. Bland annat framgår att Polismyndigheten får begära stöd om resursen är nödvändig för ett effektivt genomförande av en polisiär insats mot terrorism.

Ändrad 4 augusti 2021 11:01

Dela

Kontakt

Mattias Lindholm

Presskontakt

Strategisk inriktning och ledningsstöd

Direkt: 0768-99 53 60

Växel: 0776-70 70 00